Aantal hartoperaties door covidpandemie niet uitgevoerd

Hart- en longchirurg Pieter Voight, zei afgelopen donderdag tijdens de wekelijkse covid-persconferentie, dat er bijkans 180 hart- en andere grote operaties, sinds de uitbraak van de covidpandemie medio maart vorig jaar, niet zijn uitgevoerd. Omdat de patiënt na elke zware operatie gelijk naar de Intensive Care Unit (ICU) moet voor de noodzakelijke specialistische zorg, kon dit niet plaatsvinden, gezien de bedden van de ICU bezet werden door covid-patiënten. Een patiënt die aan het hart is geopereerd, heeft volgens Voight maar één dag een IC-bed nodig, voordat die op de zaal geplaatst kan worden. Terwijl een covid-patiënt bijkans 23 dagen (3 weken) op de intensive care blijft liggen.

‘’Een Covid-patiënt zorgt dus ervoor, dat 23 mensen niet aan hun hart geopereerd kunnen worden.” Voor de uitbraak van COVID-19 moest het AZP het volgens Voight doen met 15 IC-bedden, en nu is dat teruggebracht naar 7-8 bedden. ‘’Dit betekent dat er sowieso onvoldoende ruimte is om mensen die de zorg nodig hebben, en eigenlijk op de IC-moeten liggen, die zorg niet krijgen. En bijkans alle patiënten die een hart- of longoperatie ondergaan, moeten naar de IC.

Ook operaties aan het brein moeten na de ingreep naar de IC.‘’ Door de covid-pandemie zegt Voight, dat de hele non-covid zorg enorm in het gedrang is gekomen.

‘’Met heel veel moeite, hebben we het vorige jaar slechts 95 patiënten kunnen opereren aan hun hart, en met veel moeite zijn we dit jaar 80 hartoperaties toegekomen. Waarschijnlijk hebben we 180 mensen niet geopereerd of nog niet kunnen opereren”, aldus Voight.  In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), worden jaarlijks tussen de 180 en 200 hartoperaties verricht. Volgens Voight heeft de covid-crisis directe negatieve gevolgen gehad voor de zorg in ons land. Een ander probleem volgens Voight, is dat er niet alleen minder bedden op de ICU beschikbaar zijn en maar daarenboven is een groot deel van de specialistische zorgverleners door de economische situatie uit Suriname vertrokken. Degenen die er nog zijn, ervaren een enorme druk. Voight vindt, dat de zorg momenteel zo min mogelijk belast moet worden, omdat het zorgpersoneel doodmoe is. ‘’Die zijn al twee jaar in de weer. Ze gaan maar even naar huis en komen dan snel weer terug, dit kunnen ze niet oneindig volhouden‘’, aldus drs. Voight.

 

More
articles