Twijfels en onduidelijkheden over ordening grondenrechten wegwerken

Onlangs werd er in de Ballroom van Hotel Torarica het startsein gegeven, van de nationale bewustwordingscampagne inzake de Concept-Wet  collectieve rechten Inheemse en Tribale Volken. De conceptwet is volledig afgerond door de commissie Grondenrechten en is inmiddels overhandigd aan De Nationale assemblee (DNA). Het is heel belangrijk dat de samenleving goed geïnformeerd wordt over de inhoud van de wet, zegt kapitein Ifna Vrede van Nieuw Ganzee. Zij is zelfs één van de mensen die de lokale gemeenschap van Brokopondo informatie moet verschaffen over de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan  de wet. De kapitein van Apoera, tevens bestuurslid van de (Vids) Carlo Lewis, is blij met de bewustwordingscampagne, omdat volgens hem sommigen vaak negatieve opmerkingen maken over de toekenning van grondenrechten aan Inheemsen en Tribale volken, dat is ontstaan door gebrek aan informatie.

“Als een volk goed geïnformeerd is, zal het positiever reageren en de strijd beter begrijpen,  die wij als binnenlandbewoners voeren”, aldus Carlo Lewis. Samen met andere Inheemse collega’s, vertegenwoordigdt hij de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids).

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport zei dat er geen sprake zal zijn van verdeling van de samenleving als de inheemse en Tribale volken hun grondenrechten zullen verkrijgen, ze zei verder, dat ook de bereidwilligheid er moet zijn, om als natie samen te werken aan de wet collectieve rechten die nog behandeld moet worden in het parlement. Volgens Patricia Meulenhof, voorzitter van de presidentiele Commissie Grondenrechten moet deze campagne, alle twijfels en onduidelijkheden die er nog zijn over de ordening van de grondenrechten wegwerken, ook worden er mensen in training geplaatst om het veld, in het bijzonder het binnenland, in te gaan met alle nodige informatie en materiaal die nodig zijn, om de mensen persoonlijk te vertellen over de grondwettelijke rechten, zodat de directegedachten wisseling beter gaat. Suriname zal gedurende een jaar via radio  en televisie in verschillende talen informatie krijgen, en  dat zal een grote motivatie zijn voor velen het geloof weer te doen herleven.

Amazone Conservation Team (ACT) zal zorgen voor de Financiering van dit bewustwordingsproject, het zal hem ruim USD 60.000 kosten (ruim 1.2 miljoen SRD) en  ongeveer een jaar duren. ACT- directeur Minu Parahoe zei dat de raamwet het noodzakelijk zal maken, dat er legio aan nieuwe wetten wordt gemaakt, en bestaande wetten worden herzien, en aangepast  zodat er goede synergie ontstaat, ook in dat proces willen wij onze bijdrage leveren.

Overeenkomst

Het geheel werd afgesloten met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Amazone Conservation Team(ACT)  en de Anton de Kom Universiteit. De faculteit der Juridische wetenschappen zal vanaf nu werken aan het indienen van conceptwetten die aangepast moeten worden naar internationale standaarden, “In deze fase is de expertise van de Faculteit der Juridische Wetenschappen nodig, zij gaat dus uitzoeken welke bestaande wetten consequenties gaan hebben, en wat er nog meer nodig is ter verandering aan deze wetten”, aldus Shanti Venetiaan voorzitter van het  bestuur van de Universiteit. Meulenhof zegt dat de commissie voor deze samenwerking heeft gekozen, omdat de Universiteit genoeg kennis in huis heeft om het proces te ondersteunen.

More
articles