Personeel Economische Controle Dienst in beraad

Het personeel van de afdeling Economische Controle Dienst (ECD) op het ministerie van Economische Zaken is in beraad. Het heeft gisteren na de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers een petitie aangeboden aan de vicepresident om aandacht te vragen voor zijn problemen. Volgens Eileen Kromokarijo van de ECD, gaat het om overuren, bevorderingen en andere zaken die van belang zijn voor het personeel. De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is volgens Kromokarijo het heengaan van een collega die jarenlang zijn krachten heeft gegeven aan het ministerie en de afdeling ECD. “Hij heeft niets gekregen. Hij heeft van niets kunnen genieten en nu is hij ter ziele”, zei Kromokarijo in gesprek met Trishul Broadcasting Network.

Zij gaf aan blij te zijn dat de vicepresident de petitie heeft aangenomen, zodat de problemen verder worden besproken met de minister. Ondanks een petitie is ingediend, blijft het personeel in beraad, totdat gezien en gehoord wordt, dat alles in orde is.

“We willen eerst zien voordat het beraad opgeschort wordt. Het gaat om punten, die heel snel afgehandeld kunnen worden. Wij vragen ons daarom af waarom het zo lang moet duren. Dus we blijven in beraad”, zei Kromokarijo. Volgens haar heeft het personeel minister Saskia Walden van Economische Zaken niet op de hoogte gesteld van de actie, maar dat zij nu wel zal weten, dat de afdeling in beraad is. Echter hebben zij nog niets van haar vernomen.

Kromokarijo deelde mee, dat de ECD van eminent belang is, omdat de burgers uitkijken en roepen om controle van de prijzen. “We zijn niet alleen prijscontroleurs, maar er zijn ook diverse werkzaamheden en wetten die ons regarderen. Ik hoop dat de vicepresident alles gauw zal bespreken met de minister, want u zult het zelf merken. Nu gaan we niet op het veld, dus er kan van alles gebeuren”. Volgens Kromokarijo heeft de vicepresident gevraagd naar contactpersonen van de afdeling, dus verwacht zij feedback van hem. “Pas wanneer we horen wat de minister besluit zal het beraad opgeheven worden. Sommige problemen van het personeel waren reeds vóór het aantreden van deze minister gaande, maar grotendeels zijn nu op haar bord beland. Er is geen probleem in de samenwerking met de minister, maar we vragen ons gewoon af waarom het zo lang duurt”, aldus Kromokarijo.

More
articles