Productie vis en garnalen Guyana drastisch teruggevallen

In Guyana is de productie van vis en garnalen drastisch teruggevallen. De aardolie activiteiten en overbevissing worden als hoofdschuldigen voor dit probleem aangemerkt. De visserij speelt een ongelooflijk belangrijke rol in het leven van Guyana, zowel voor wat betreft alle stroomafwaartse waarde die van haar afkomstig is en de bestaanswaarde van de visserij in een ongelooflijk verarmde omgeving. Volgens Kaieteur News, heeft de Guyanese overheid teveel visvergunningen uitgegeven, terwijl het zoutgehalte in de wateren is teruggelopen. Of dit één van de redenen is waarom de Guyanese regering 150 visvergunningen wilde om in Surinaamse wateren te vissen, is tot nog toe onduidelijk.

Er ontbreekt relevante informatie in de milieueffectrapportage van ExxonMobil over de impact die de offshore-activiteiten van het bedrijf op de visserijsector in Guyana zou kunnen hebben. Tijdens de online consultaties van de Environmental Protection Agency (EPA) over het Yellowtail-project van Exxon Mobil, werd benadrukt dat er op dit moment gegevens worden verzameld om de situatie te analyseren. Milieudeskundige Simone Mangal-Jolly: ‘’Het heeft geen uitgebreide kaart van de viskwekerijen in Guyana of aangrenzende landen, die onze visserijsector zouden kunnen voeden. Er zijn geen aanwijzingen in uitgevoerde baseline-onderzoeken, inclusief de Marine Baseline Study, van wat de migratiepatronen zijn van commerciële of niet-commerciële vissen in vergelijking met die hele zone.‘’ Volgens Mangal-Jolly zijn er geen beschrijving, materiaal of financiële gegevens van de waardeketen van de visserij, kwantificering van de economische waarde, directe economische financiële waarde, zowel in termen van zijn bijdrage aan de economie als aan de zelfvoorzieningseconomie. ‘’Er is geen kwantificering van de sociaaleconomische waarde van die industrie in termen van levensonderhoud, gezinsafhankelijkheid of het belang van visconsumptie voor de bevolking van Guyana”, benadrukte ze.

Volgens ExxonMobil hebben de activiteiten van het bedrijf, bijna tot geen invloed op de mogelijke verandering in de opbrengsten van de vissector door aangetast water. ExxonMobil beweert, dat het verliezen van larven en kuit als gevolg van het meevoeren van onvolgroeide vissen en garnalen en blootstelling aan kunstlicht en geluid verwaarloosbaar, is.

Op basis van een onderzoek, dat door Kaieteur News gedaan is, is gebleken dat supermarkten hun vriezers nu bevoorraden met geïmporteerde vis en garnalen uit Florida en Jamaica.

Teruggevallen productie

Terwijl lokale vissers van Guyana geprobeerd hebben de schuld van de situatie te geven van ExxonMobils lopende olie-operaties in de wateren van Guyana, heeft de Amerikaanse oliegigant dit gebagatelliseerd door te zeggen dat de impact van zijn operaties op het zeeleven, klein tot verwaarloosbaar is. Toen de eerste zes maanden van 2019, 2020 en 2021 werden vergeleken, bleek echter dat de vis- en garnalenproductie in de afgelopen twee jaar is teruggelopen. Dit bleek uit het recente halfjaarverslag van de Bank of Guyana (BoG). Volgens dat rapport registreerde de visserijsector gemengde outputprestaties en dit resulteerde in een kleinere daling van 6,6 procent vergeleken met de 12,1 procent die in juni 2020 werd geregistreerd. Er werd ook vermeld dat de vangst van vis en garnalen met respectievelijk 22,1 procent en 11,8 procent was afgenomen als gevolg van een vermindering van het aantal vissersvaartuigen dat actief is.

More
articles