Bond Hakrinbank bereikt akkoord met directie; actie opgeheven

Klanten van de Hakrinbank kwamen gisteren achter gesloten deuren te staan. De bank was voor enkele uren gesloten nadat een groot deel van het personeel besloot in beraad te gaan en een spoedvergadering van de bond bij te wonen. Guno Castelen, voorzitter van de bond bij Hakrinbank, zegt in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat de bond en haar leden in beraad waren, omdat er een aantal punten uit de cao die in april zijn overeengekomen nog openstonden. Het management van de bank heeft besloten om de deuren dicht te houden, omdat de bond met een groot deel van het personeel in overleg was. Volgens Castelen was één van de punten die was overeengekomen, dat men na de ondertekening van de cao gelijk zou beginnen met de onderhandelingen voor 2022, maar dat het nu medio november is en er nog niets is gebeurd. Daarnaast moest ook de koopkrachtversterking die de overheid in mei heeft toegekend besproken worden. “Het personeel voelt de economische situatie en we zitten nu al in medio november, dus ze wilden weten of er nog wat zal gebeuren dit jaar.

De directie had toegezegd dat we maandag van hen zouden horen. Toen we maandag om 15.00u niets hadden gehoord, moesten we dat de volgende dag rapporteren aan de leden. We hebben om 10.00u het beraad beëindigd toen de directie ons heeft uitgenodigd. De leden zijn toen weer naar hun werkplek gegaan, waarna de bond verder met de directie heeft overlegd”, vertelt Castelen. Hij deelt mee dat het beraad is opgeheven, omdat de bond in zekere mate een akkoord heeft bereikt met de directie. Volgens Castelen zijn partijen redelijk binnen het beoogd kader geëindigd met de gesprekken. Hij denkt daarom niet dat het personeel nog reden zal hebben om in beraad te gaan. Echter de resultaten van het gesprek moeten nog aan de leden meegedeeld worden. “Er is nu afgesproken dat de onderhandelingen voor de komende cao zullen beginnen op 6 december. Over de koopkracht is overeenstemming bereikt dat een bedrag van SRD 3000 uitgekeerd zal worden voor de afgelopen vier maanden. Er is ook overeenstemming bereikt over de wijze waarop het uitgekeerd zal worden. Ook over andere punten die meer administratief zijn, hebben we een akkoord bereikt”, zegt Castelen. Over de kwestie studiefinanciering moet er nog gewerkt worden aan een aanpassing van het studiefinancieringsreglement. Dat moet in overleg met de bond en de juridische afdeling van de bank geschieden.

More
articles