Santokhi: ‘Georganiseerde midaad zal door JIT aangepakt worden’

Geen personen met criminele antecedenten op beschikking PG

 

Tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee, is president Chandrikapersad Santokhi duidelijk ingegaan op verschillende vraagstukken. Een daarvan, had betrekking op de vragen rondom het Justitieel Interventie Team (JIT), dat ingesteld is door de waarnemend procureur-generaal (PG). De NDP-parlementarier Melvin Bouva, vroeg verduidelijking over de leden die zitting hebben in het JIT. Bouva vroeg de president een onderzoek in te stellen, en de noodzakelijke maatregelen te treffen, om ook zijn werkarmen op het Kabinet te zuiveren en de misdaad adequaat aan te pakken.

Sanotokhi benadrukt, dat alles onderzocht zal worden. “Ook de zaak van de naschoolse opvang zal binnenkort volgen. Kasreserve Centrale Bank, de zaak van de gewezen vicepresident, een zaak van de gewezen directeur van de veiligheidsdienst zal binnenkort starten. Er zijn nog meer die zullen volgen”, benadrukte de president. Santokhi stelde, dat de sfeer alsof er geen corruptieonderzoekingen in het land plaatsvinden, weggehaald moet worden. Volgens Santokhi worden zaken met een hoge prioriteit met de mogelijkheden die er zijn, aangepakt. Het staatshoofd benadrukte eveneens, dat het gevoel gecreëerd wordt, alsof de president zich bezighoudt met strafbare zaken. Santokhi zegt, dat er een beschikking op basis van de taakstelling van het Openbaar Ministerie door de procureur-generaal (PG) getekend is. De PG heeft volgens Santokhi een werkarm voor zichzelf gecreëerd. Santokhi zegt, dat de PG daartoe wel bevoegd is. “De PG zal de georganiseerde misdaad in dit land aanpakken. En daarvoor zijn de leden van het JIT gescreend en is er buitenlandse bijstand ingeroepen. Er zullen polygraph testen van de mensen die op de lijsten opgenomen zijn, gedaan worden. “Lawaai makerij in het parlement is zomaar, want deze mensen zijn langer dan 6 jaren in dienst van de Counter Terrorism Intelligence Unit.” Het staatshoofd benadrukte, dat het niet het geval is, dat personen met criminele antecedenten op de beschikkingslijst van de PG komen.

In het JIT zitten volgens Bouva, leden die in het verleden als drugscrimineel getypeerd zijn. Deze persoon werd volgens Bouva jaren door de Nederlandse Justitie opgespoord wegens drugsmokkel. Bouva vroeg zich af, hoe het mogelijk is, dat een crimineel een topfunctie ambieert. “Hoe is het mogelijk, dat iemand met zo een criminele belasting, op het hoogste niveau, nu uitgerekend onderdeel is van de inlichtingendienst, welke zich onder andere buigt over drugs, wapens- en mensensmokkel in ons land?” Santokhi stelde, dat het werk van JIT conform de wettelijke regelingen plaatsvindt. “Onze taak als regering is om die instituten te versterken, en dat hebben we ook gedaan. Vanaf 1 januari 2022 zal de rechterlijke macht volledig zelfstandig zijn met zijn eigen budget en eigen beleid. De afhankelijkheid van de regering zal drastisch teruggebracht worden”, aldus Santokhi.

door Orsilia Dinge

 

More
articles