Werkloosheidscrisis in Brazilië zal stijgen door vaccingebrek

De afgekondigde COVID-19 maatregelen, hebben in Brazilië ervoor gezorgd dat heel veel mensen hun werk zijn kwijtgeraakt. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft onlangs meegedeeld, dat gezien het gebrek aan vaccins in arme landen, de werkloosheid nog een tijd zal voortduren en oplopen. Voor het jaar 2020 zijn volgens de ILO ongeveer 4,2 miljoen banen verloren gegaan.

De schatting is dat de arbeidsduur voor 2021 4,3% lager zal komen te liggen dan het pre-pandemische niveau (het vierde kwartaal van 2019), het equivalent van 125 miljoen voltijdbanen. In bijvoorbeeld Brazilië zullen de werkuren in 2021, 5,6% lager uitkomen dan het niveau van vóór de pandemie en in een slechtere situatie dan het wereldgemiddelde. Zonder financiële steun schat de ILO dat de wereld een ongelijkheid zal waarnemen in de werkgelegenheidshersteltrends tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. In het derde kwartaal van 2021 was het totaal aantal gewerkte uren in hoge-inkomenslanden 3,6% lager dan in het vierde kwartaal van 2019. Daarentegen was het verschil in lage-inkomenslanden 5,7% en in landen met lagere middeninkomens 7,3%.

Europa en Centraal-Azië hadden het minste verlies aan gewerkte uren vergeleken met pre-pandemische niveaus (2,5%). Amerika liet al een daling zien van 5,4%. Zonder vaccins schat de ILO dat het verlies aan gewerkte uren in het tweede kwartaal van 2021 6% zou zijn geweest, in plaats van 4,8% daadwerkelijk geregistreerd.

Maar met een diepe ongelijkheid in de distributie van vaccins, markeert het wereldwijde aantal grote verschillen. De vooruitgang was verwaarloosbaar in lage-middeninkomenslanden en bijna nul in lage-inkomenslanden.

De ILO schat dat als lage-inkomenslanden meer gelijke toegang tot vaccins zouden hebben, het herstel van de werkuren de rijkste economieën in iets meer dan een kwart zou bereiken.

(Bron: uol)  

More
articles