NRA: ‘Corruptie is grootste dreiging banken’

Het National Risk Assessment (NRA)-rapport strekt zich uit over de periode 2015 –medio 2020. Het rapport is sinds maart 2021 overhandigd aan de regering samen met de publieke versie. Deze publieke versie is speciaal opgemaakt met als doel, het grotere publiek te informeren over de resultaten en bevindingen van het NRA-onderzoek. Ofschoon het rapport voorzien was van deze versie, werd er een NDA aan gekoppeld, waardoor het niet beschikbaar was. Nu ongeveer 7 maanden zijn wij nu in oktober en de redactie van De West heeft onlangs inzage gehad van de publieke versie van het rapport, dat naar onze mening een zeer uitgebreid document is geworden, waar alle gegevens zoveel mogelijk onderzocht en verwerkt zijn, zodat de verkregen informatie, geconsolideerd kon worden. Aan het NRA hebben zowel de private als de publieke sector meegedaan. Onder de publieke sector vallen overheidsinstanties, waar corruptie onder ambtenaren (politieke prominente personen) ruimte schept voor de georganiseerde misdaad, en gunstige omstandigheden creëert om invloed uit te oefenen op beleidsmakers c.q. het beleid van het land, of in ieder geval op een sector van het land. Binnen de private sector zijn er sub-sectoren benaderd, waaronder de banken, pensioenfondsen, cambio’s, goudhandelaren, autohandelaren, casino’s, notarissen, advocaten, accountants en makelaars. In deze sectoren werd er data verzameld inzake diensten, witwasgerelateerde statistieken en het aantal cliënten met een hoog risicoprofiel.

Corruptie

Ten aanzien van het dreigingenonderzoek is gewerkt met de door de Financial Action Task Force (FATF) aangewezen lijst van gronddelicten. Hieruit zijn er een tiental door de OAS aangewezen gronddelicten, die de voornaamste dreigingen zijn voor het voorkomen van ML/TF, voornamelijk: Corruptie, Smokkel, Mensenhandel, Drugshandel, Wapenhandel, Belastingontduiking, Illegale goudhandel, Illegale houthandel, Illegale wapenhandel en Illegale vreemdelingen.

Het basisuitgangspunt is dat deze dreigingen, de meest voorkomende gronddelicten zijn voor ‘money laundering’ (witwassen), terrorisme financiering, proliferatie en corruptie. Bij deze NRA is corruptie als gronddelict van ML/TF beschouwd en diepgaand geanalyseerd, omdat het proces reeds gaande was  en de OAS- deskundige Suriname informeerde dat corruptie recent door FATF was toegevoegd als focusgebied.

In de financiële sector hebben de lokale banken aangegeven, dat corruptie de grootste dreiging voor hen is. De banken hebben meegedeeld, dat via hun financiële instelling zich zaken manifesteren in het witwassen van gelden verkregen uit deze illegale praktijken. De interne maatregelen die de banken hebben getroffen om de voornaamste dreigingen te minimaliseren, betreffen het zogeheten “know your costumers” principe. Hiernaast hebben de banken externe systemen ter ondersteuning van de AML/CFT monitoring, zoals transactie-monitoring, continue monitoring en controlelijsten. De meeste banken geven aan, wel een risicomanager in hun organisatie te hebben, echter blijkt dat deze maatregelen onvoldoende zijn dan wel onvoldoende effectief zijn, om alle dreigingen te weren.

Dreigingen

Volgens de analyse van de ML/TF dreigingen is vastgesteld, dat ‘drugshandel, roofovervallen en fraude’, de delicten zijn die een hoge dreiging vormen voor Suriname. Corruptie is aanwezig in Suriname en is samen met de gevallen van fraude, omkoping en valsheid in geschrifte, vrij hoog. Op basis van de informatie verkregen uit de werkgroep sessies met de private als de publieke sector, is komen vast te staan, dat de drugshandel als belangrijkste kanaal voor witwassen, de hoogste dreiging vormt. De dreiging dat andere criminele activiteiten zoals illegale goudhandel en illegale houthandel uit verdiensten van de drugshandel kunnen worden gefinancierd, is zeer reëel. Dit zijn volgens het rapport, ondernemingen die veel in contant geld handelen en een hoge cash intensiteit hebben, waardoor het gevolgen van het financieel verkeer iets moeilijker gaat, met het risico dat het niet altijd traceerbaar is, hoeveel contant geld in deze sectoren in omloop is. Door drugshandel en het witwassen van drugsgelden, ontstaan een aantal sub- dreigingen, te weten afpersing, omkoping, bedreiging, moord, corruptie, fraude en oneerlijke concurrentie.

Overheidsinstanties

Bij de werkgroep sessies is naar voren gekomen, dat omkoping en corruptie diepgeworteld zijn in diverse overheidsinstanties.

Hierdoor kunnen criminelen, handhaving, controle en sancties omzeilen en worden er door overheidsfunctionarissen ‘uitzonderingen’ gemaakt bij overtredingen ten voordele van criminelen. Corruptie heeft een verlammend effect op de capaciteit van de overheid om de op haar rustende taken effectief, doeltreffend en duurzaam te voeren.

More
articles