Rusland: ‘Hoe mensen te werk gaan op het Dalian IV-project, onacceptabel’

Orde en recht hoognodig

Gregory Rusland, NPS-parlementariër tevens staatsadviseur, heeft gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel verklaard, dat er vanwege regeringswege geconstateerd is, dat er toch wel occupatie plaatsvindt in het Dalian IV-project te Paramaribo-Noord. Al dagen komen mensen naar het project, er gronden worden opengekapt en grasverbrand, waarna er borden geplaatst worden met namen. “Door deze handelingen, hebben we kunnen constateren, hoe mensen tewerk gaan in het project, en dat is onacceptabel.

Orde en recht moeten in het land van ons zijn”,  aldus Rusland.

Rusland vertelde, dat er in deze kwestie, een onderzoek van het Openbaar Ministerie gaande is. “Momenteel kunnen we nog niet veel handelingen plegen, maar wat wij absoluut niet zullen toestaan, is dat er weer illegale occupatie plaatsvindt”, zei Rusland. Vervolgens haalde hij aan, dat coalitieleiders hun mening ook bekend hebben gemaakt, inhoudende dat wilde occupatie niet kan worden toegestaan. “Het probleem is besproken en we zijn er het unaniem over eens, dat wij het niet kunnen toestaan, dat er situaties ontstaan, die regeringsloosheid in de hand werken”, aldus Rusland. De politie zal volgens hem moeten optreden en deze mensen ontruimen.

Rusland zei voorts, dat we allemaal bewust van zijn, dat heel veel mensen in woningnood verkeren. De regering zal daarom ervoor moeten zorgen dat zij een zodanige structuur creëert voor degene die een dak boven hun hoofd nodig hebben, zij die ook kunnen krijgen.  “Er moeten andere manieren gezocht worden om mensen te accommoderen. We werken er echter aan duidelijkheid te krijgen in het eigendom van het terrein en dergelijke”, aldus Rusland.

-door Charelle Gill-

 

More
articles