PURP tekent contracten met aannemers

Renovatie monumentenpanden Waterkant 30 en 32, Mirandastraat 10

Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft via het Project Implementation Unit (PIU) van de IDB-lening, Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) op woensdag 20 oktober contracten getekend voor het renoveren van drie monumentenpanden in de historische binnenstad van Paramaribo. Het gaat om de panden aan de Waterkant nummer 30 en 32, die nu gebruikt worden door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het pand aan de Mirandastraat 10, dat in gebruik is door het ministerie van Justitie en Politie.

Het architectenbureau KDV Architects heeft de supervisie over de renovatiewerkzaamheden van deze panden. De werkzaamheden aan de panden Waterkant 30 en 32 worden uitgevoerd door N.V. Samat en zullen minimaal achttien maanden duren. Voor de renovatie aan de Mirandastraat 10 die minimaal acht maanden in beslag zal nemen, is Baska N.V. verantwoordelijk.

Na de renovatie van deze panden, zal in elk van de panden een ruimte gereserveerd worden voor verhuur aan niet-overheidsgroepen ten behoeve van commerciële activiteiten. Dit is een voorwaarde van de IDB-lening PURP, om de gebouwen te kunnen renoveren. De gedachte hierachter is dat door middel van deze activiteiten inkomsten gegenereerd kunnen worden die kunnen bijdragen aan het onderhoud van de panden.

PURP is een lening van de Inter-American Development Bank (IDB). Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische herleving van de historische binnenstad van Paramaribo.

More
articles