Personeel AdeKUS wil duidelijkheid over SRD 700 overbruggingstoelage

Het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), is niet in aanmerking gekomen voor de SRD 700 overbruggingstoelage die de regering vanaf september heeft uitbetaald aan ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. Mahinder Kalicharan, ondervoorzitter van de Werknemers Federatie Universiteit (WFU), zegt in gesprek met In de Branding, dat het personeel van de universiteit ook aanspraak maakt op de toelage. Echter heeft een ambtenaar van het ministerie van Financiën hem meegedeeld, dat universiteitspersoneel niet in aanmerking komen voor de toelage. Volgens Kalicharan is aan de bond niet meegedeeld, wat de reden hiervan is. De deadline voor de uitbetaling was gesteld op 15 oktober voor de uitbetaling. AdeKUS-personeel ontving niets, waarna de bond de leden heeft geïnformeerd.

Kalicharan zegt dat zowel het bestuur van de universiteit als het ministerie van Onderwijs, van mening is, dat het personeel wel aanspraak maakt op de toelage. ‘’De leden zijn ontevreden over de gang van zaken’’, stelt Kalicharan.

WFU-secretaris Heliante Verwey, geeft aan dat de leden nu willen weten wat hun status is, omdat de regering bekend had gemaakt, dat ambtenaren en gelijkgestelden in aanmerking komen voor de SRD 700, maar het personeel van de universiteit heeft nog niets ontvangen. Maar WFU-voorzitter Hugo Blanker, stelt dat de status van het personeel niet aan de orde is. “We zijn landsdienaar. Onze status is niet aan de orde. De mensen zijn landsdienaar, betalen SZF en AOV”, benadrukt hij. Kalicharan begrijpt niet waarom het personeel de SRD 700 niet krijgt, maar wel de overbruggingstoelage van SRD 100 en de verhoging van SRD 1000. De bond is sinds dinsdag begonnen met een licht actiemodel, waarbij in eerste instantie tot 11.00 uur gewerkt werd, doch gisteren zijn de acties verscherpt en de hefboom gesloten, waardoor auto’s niet in en uit het complex kunnen gaan.

De leden hebben volgens Blanker de actie verscherpt, omdat zij van mening zijn dat er een loopje met hen wordt genomen. De bond zou afgelopen dinsdag ontvangen worden door een afvaardiging van de regering. Om deze reden heeft de bond een bezoek aan de minister van Onderwijs en de vicepresident afgezegd. “De datum, tijd en locatie zouden later doorgegeven worden, maar uiteindelijk hoorden we dat de bijeenkomst verschoven was naar donderdag’’, zegt Blanker. De leden pikken dit niet, zij vinden dat er met hen gesold wordt. ‘’Er zijn ook een aantal restricties voor het bijwonen van de vergadering op BIBIS (Binnenlandse Zaken), omdat gezegd wordt dat leden die toegang willen hebben, moeten voldoen een de regels van het ministerie”, aldus Blanker.

Volgens hem zou het barricaderen van de ingang van de universiteit gisteren, aanvankelijk slechts een kwartier duren, maar de reactie van Shanti Venetiaan, voorzitter van het universiteitsbestuur, zorgde ervoor dat de actie niet opgeheven wordt. Volgens Blanker had de bond een andere reactie van Venetiaan verwacht nadat haar was meegedeeld dat de hefboom gesloten was. De bond had verwacht dat zij de leden zou komen toespreken om wat geduld te hebben en te wachten op het gesprek. Integendeel heeft zij een ultimatum gegeven om de hefboom weer te openen, anders zal de politie inkomen. “Het zou maar een kwartier duren, maar nu gaan we kijken wat de politie gaat doen als ze komen”, zei Blanker gisteren. Vandaag heeft de bond een bespreking met het ministerie, waarna het duidelijk zal worden wat de volgende stappen zullen zijn.

More
articles