90% kosten Corantijnbrug voor rekening Suriname

Kwestie Tigri gebied op de agenda

“De gesprekken rondom het Tigri ge-bied, staan op de agenda van de regering. Er heeft in de periode van 27 augustus een meeting plaatsgevonden in het kader van Tigri en de documentatie met betrekking tot deze kwestie gebied wordt momenteel afgerond. Er moeten nu finale verslagen worden ingediend door Guyana en Suriname en waarmee ambassadeur Harold Kolader van Surinaamse zijde, voorzitter van de Nationale Grenscommissie, belast is. Er zal een oplossing komen voor deze kwestie”, verzekert minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Brug Corantijnrivier

De minister vertelde, dat de gesprekken ten aanzien van de brug over de Corantijnrivier worden gevoerd en dat de burg zeker zal komen, omdat er voor de tender van de verschillende fases zoals ontwerp, financiering, bouw, operatie en onderhoud, al goedkeuring is gegeven door de regering aan het ministerie van Openbare Werken, en dat is ook overeengekomen met de Guyanese regering.

“Het politiek verhaal ten aanzien van het financieringsinstrument moet wel nog onderling besproken worden, zodat de afspraken vast staan van wie betaalt hoeveel en welk percentage. Er zullen hier wat politieke vragen aan gekoppeld worden in de zin van, tot waar loopt de brug als te zijn van Surinames deel en het deel van Guyana”, aldus Ramdin. Persoonlijk heeft de minister een probleem met de bouwkosten, namelijk 50 procent te delen met Guyana, en wil hij het liefst dat Suriname zelf de brug bouwt tot aan waar de grens ligt. Anders kunnen er andere kwesties ontstaan, maar dat wil volgens hem wel zeggen, dat Suriname voor 90% voor de financiering zal moeten zorgen. “Het is daarom nu goed om vast te stellen, dat de brug tot de linkeroever van de Corantijnrivier loopt bij de laagwaterstand, tot daar is van ons, en dat zullen wij dan financieren. De rest kan Guyana betalen en dat is maar een klein deel”, stelt Ramdin. Dit is allemaal nog niet officieel overeengekomen, maar wat Ramdin wil voorkomen, is dat er een si-tuatie ontstaat, waarbij zij denken, dat als zij de helft van de brug betalen, dat het gebied ook Guyana is. Dit kan voor problemen zorgen qua interpretatie en ook dat de Guyanezen vervolgens beheersdaden gaan uitvoeren. Dit moeten we voorkomen, want al hebben wij nu een goede relatie met de huidige regering, we weten niet wie er daar over 20 jaar zit”, aldus de minister. Alle zaken moeten duidelijk worden vastgelegd zegt Ramdin, zodat men weet dat de linkeroever bij laagwaterstand tot daar bij de brug, ons grondgebied is. “Dan hoeft de politie niet te komen om iemand op te pakken en ook verkeersovertredingen zijn goed geregeld enz., dat is mijn advies aan de president. Voor wat betreft tolheffingen, is zodra je zegt dat de tender rond is voor ontwerp, financiering, bouw en operatie is betekend, dat het in concessie wordt gegeven aan degene die de brug gaat bouwen, om op zo een manier zijn geld terug te verdienen. Het wordt een public private partnerschip”, benadrukt de bewindsman.

More
articles