Verzekeraars overwegen premie niet-gevaccineerden te verhogen

De Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (SURVAM) en het Staatsziekenfonds (SZF), hebben vorige week een onderhoud gehad met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, dit naar aanleidng van de hoge kosten die gepaard gaan met de medische zorg voor covid-patiënten. De regering is voornemens deze zorg af te bouwen.

Diverse mogelijkheden en modaliteiten zijn besproken, onder andere om bedoelde zorg via de zorgverzekering te laten lopen. De premie van mensen die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19, zou dan hoger moeten zijn om het verhoogd risico af te dekken. Volgens Survam-voorzitter Mario Merhai, zijn ook andere, minder ingrijpende mogelijkheden besproken. Afgesproken is dat partijen met elkaar over het onderwerp in gesprek zullen blijven en dat zij als input daarvoor een position  paper zullen doen toekomen aan het ministerie.

Preventable disease

“Alle partijen zijn het erover eens dat COVID-19 op termijn geen staatszorg meer moet zijn. Dus daarom krijg ik eind oktober een position paper, waarbij wij geïnformeerd zullen worden over de verschillende mogelijkheden en modellen die het SZF en Survam zien als structurele oplossing voor de zorg en de financiering van covid-cases. Er zijn verschillende modellen besproken, waaronder extra premieheffing voor niet-gevaccineerden en een algemene heffing voor de gevaccineerden, want iedereen loopt nog steeds het risico om besmet te raken”, aldus Ramadhin.

Er is volgens hem ook als alternatief het opzetten van een fonds genoemd, bedoeld om covid-zorg te faciliteren. Er zullen een aantal modellen worden uitgewerkt en die worden vervolgens aan de regering gepresenteerd en getoetst op haalbaarheid en dan zal beslist worden welke modellen voor Suriname gunstig zijn en uitvoerbaar.

“COVID-19 is een preventable disease en dat wil zeggen, dat we het kunnen voorkomen. Wereldwijd is het met feiten en studies bewezen.

Er zijn nu mogelijkheden in Suriname om die preventie toe te passen, zoals de MoHanA-maatregelen en het nemen van een vaccin voornamelijk en die hebben bewezen te werken. De verzekeraars weten dat besmet raken preventable is en dat er een duidelijk onderscheid in risicoprofiel is tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde mensen. Wie tot de hogere risicogroep behoort, zal een hogere premie moeten betalen, net zoals het geval is bij mensen die lijden aan diabetes, overgewicht en hoge bloeddruk. Dit komt simpelweg, omdat die mensen als een verhoogd risico worden gezien”, aldus de minister.

 

More
articles