Minister wil juiste weergave cijfers in discussie stroomtarieven

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft er begrip voor dat parlementariërs tegen de nieuwe tarievenmethodologie en de aanpassing van de stroomtarieven zijn. Echter vroeg hij aan de leden van het parlement, de discussie zuiver te houden en stelde, dat zij de juiste cijfers moeten weergeven en de juiste verwijzingen moeten maken. “Ik weet dat de leden de belangen van de samenleving behartigen, maar de regering is er ook om de belangen van de samenleving te behartigen en dat doen we dagelijks. Onze verantwoordelijkheid is ook om de energievoorzieningssector te rationaliseren, gezond te maken en klaar te maken voor de toekomst. Dat heeft ook te maken met de belangen van de samenleving behartigen”, zei de minister.

Asiskoemar Gajadien (VHP) gaf aan dat in diverse rapporten prijzen van 9 USD cent per kilowatt uur zijn opgenomen en in andere prijzen van 16 en 17 USD cent per kilowatt uur. Hij vroeg zich af hoe geloofwaardig de cijfers van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn. De minister benadrukte dat de regering nergens heeft gesproken over 17 cent voor de kostprijs van energie. Hij vroeg de leden om te komen met het bewijs waar er gesproken is over 17 cent. Volgens de minister gaf Gajadien ook aan te twijfelen aan de juistheid van facturen gestuurd door de minister. “Hij mag, maar indien ik niet reageer, is de kans groot dat zijn idee gaat postvatten in de samenleving en daarom heb ik onderliggende documenten om aan te tonen dat ik de juiste facturen heb gestuurd naar het parlement. Ik heb geen behoefte eraan om het parlement verkeerd te informeren”, deelde de minister mee.

Gajadien vroeg daarop om een punt van orde en zei dat hij nooit heeft gesteld dat de minister verkeerde facturen heeft gestuurd naar het parlement. “Ik heb juist aangegeven, dat er andere facturen zijn die de minister niet gestuurd heeft en ik heb aangegeven, dat ik niet hoop dat er met verkeerde facturen gewerkt zijn. Maar ik heb nooit gesteld dat de facturen die de minister gestuurd heeft, verkeerd zijn. Anders zou er sprake zijn van valsheid in geschrifte en kunnen we de minister dan aanklagen, maar dat is niet het geval, dus het zou goed zijn als de minister de juiste weergave geeft van wat er is gezegd”, stelde Gajadien. De minister hield voet bij stuk dat Gajadien dat wel had gezegd, verwees naar het tijdstip van de vorige vergadering waar het is gezegd en ging verder met zijn betoog.

Over de bewering van Gajadien over onrechtmatige gunningen, zei Abiamofo dat het ministerie die informatie nog moet krijgen over onrechtmatige gunningen bij EBS. “Als we die informatie hebben, is het bekend wat te doen met die informatie. De instructies van de president en de vicepresident zijn duidelijk en dat is dat er zoveel als mogelijk procurement via openbare aanbestedingen moet plaatsvinden bij EBS. Daarmee werken we”, zei de minister. Hij heeft diverse overeenkomsten meegenomen om beweringen van parlementariërs te weerleggen en aan te tonen hoe de zaken precies liggen. Het gaat onder andere om de energieovereenkomst tussen de staat en Rosebel, de overeenkomst tussen de EBS en Rosebel, de overeenkomst tussen de staat en Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) en de gasovereenkomst tussen Global Export Finance en EBS. Ten slotte deelde de minister mee dat de groep die vanaf het begin gewerkt heeft aan de nieuwe tarieven, bestaat uit mensen die samen 83 jaar ervaring bij de EBS hebben.

More
articles