Afgevoerde sollicitanten KPS dreigen met rechtszaak

Sollicitanten voor de basisopleiding tot politieambtenaar, dreigen het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) voor het gerecht te slepen. Volgens de sollicitanten hebben zij alle testen met succes doorlopen, maar zijn zij achteraf toch buiten de selectie gevallen. Korpshoofd Roberto Prade, verklaarde in gesprek met een lokaal medium, dat het KPS zijn deel in dezen heeft gedaan, maar dat de afvoering om voor hem onbekende reden vanuit het ministerie van Justitie en Politie heeft plaatsgevonden. Het gaat om sollicitanten uit het jaar 2019, die al door de selectieprocedure heen waren. Vanwege omstandigheden vond de lichting toen geen voortgang, waardoor die tijdelijk stop was gezet. “Als het on hold is gezet toen wij klaar waren om te vertrekken, waarom worden wij dan nu plotseling eruit gehaald. Dit terwijl we zelf hebben opgedraaid voor onze medische en psychologische kosten. Het enige dat men ons middels een schrijven voor heeft gehouden, is dat wij buiten de selectie zijn gevallen. De reden daartoe is bij ons niet bekend”, zegt een vertegenwoordiger van de groep die buiten de selectie is gevallen.  De groep zegt een advocaat in de arm te nemen om de kwestie aan te vechten. “Indien men ons geen grondige reden kan aangeven of ons terug zet binnen de selectie, zullen we een rechtszaak aanhangig maken. Velen van ons hadden toen onze banen al opgezegd. We werken nu ergens, maar niet als vaste kracht, omdat wij ervan uitgingen elk moment opgeroepen te zullen worden”, gaf de vertegenwoordiger aan.

More
articles