VACCINATIEBEWIJS ESSENTIEEL VOOR TOEGANG

De regering is van plan maatregelen te nemen betreffende de controle op vaccinatie op openbare plekken, omdat zij de verantwoordelijkheid draagt voor de algemene volksgezondheid. Daarom zal de regering deze policy hanteren in het verhogen van de veiligheid voor de natie, op weg naar het nieuwe normaal. Op diverse ministeries, bij De Nationale Assemblee en op het Kabinet van de President, is er reeds een verhoogde controle op vaccinatie geïmplementeerd. Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is dit al geruime tijd in de planning. “Het is niet anders dan dat wij duidelijk stellen, dat wij niemand verplichten om zich te vaccineren, maar vanwege onze taak als overheid, moeten wij de gezondheid en de veiligheid van de mensen waarborgen. Wij gaan hierdoor een intensievere controle hebben op vaccinatiebewijzen.  Wij gaan niemand verplichten, maar indien je toegang wilt hebben tot bepaalde sectoren, moet je wel een vaccinatiebewijs overleggen”, aldus Ramadhin. Keerpunt staat achter dit besluit van de regering, want er moet gekeken worden naar het belang van de gehele samenleving en niet alleen het belang van individuen. Wij zijn van mening, dat wij al lang genoeg leven met de ontberingen die gepaard gaan met de covid-maatregelen en dat mensen die tegen het vaccin zijn, ook moeten beseffen dat wij kinderen van jongs af aan vaccineren in het kader van het belang van groepsimmuniteit. Anti-vaxxers maken het wereldwijd onmogelijk om COVID-19 te elimineren, dus de overheid moet dan inkomen met maatregelen om de veiligheid op openbare plekken te waarborgen en indien personen toch weigeren zich te vaccineren, dan moeten zij zich niet begeven naar bepaalde plaatsen. Het vaccinatiebewijs is wereldwijd nu al doorslaggevend, want je zult binnenkort ook niet zonder een dergelijk bewijs mogen reizen. In Suriname zal het binnenkort ook gevraagd worden bij het betreden van openbare plekken. Kortom, als je je niet wilt laten vaccineren, dan zijn de plaatsen waar je naartoe kunt gaan, beperkt. Er zijn momenteel veel gevaccineerde mensen besmet geraakt door niet-gevaccineerden, want de kans dat gevaccineerden elkaar besmetten is heel klein, omdat ‘the viral load’ kleiner is. Dit is ook te zien in de ziekenhuizen, waar 96 procent niet-gevaccineerden de bedden bezetten. Wij zijn daarom van mening, dat de overheid een wetgeving moet doorvoeren, zodat werkgevers ook sterk staan. Elke week ondervinden bedrijven last van onderbezetting vanwege covid-besmettingen en het zijn grotendeels niet-gevaccineerden die thuis zitten in isolatie. Wij begrijpen wel dat er eerst goed overleg nodig is en consensus bij de regering voor deze wetgeving. “Dit besluit is zeker niet vreemd en zal niet indruisen in de rechten van mensen, maar we moeten kijken naar het groter plaatje en de voordelen en of risico’s moeten goed afgewogen worden”, gaf Ramadhin onlangs aan. Het afnemen van een sneltest voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde plekken is reeds in volle gang. De Wet Uitzonderingstoestand is hiervoor de basis. Op steeds meer plekken zal de veiligheid verhoogd worden door de toegang tot deze plekken te koppelen aan vaccinatie of het afnemen van sneltesten. Hiermee wil de regering er alles aan zal doen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Wij zijn van mening, dat werknemers een veilige werkplek moeten hebben. Ook moet de klant of afnemer van diensten zo goed als mogelijk worden beschermd. Internationaal gaat het beleid duidelijk richting intensiever testen en vaccineren. Op nationaal niveau is door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de conceptwet rakende vaccinatie van werknemers, reeds ingediend. Er is een commissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van diverse werkarmen van de regering. Deze commissie zal een breed gedragen beleidsnota aanbieden aan de regering omtrent dit vraagstuk. De VSB heeft afgelopen weekend een duidelijk signaal gegeven met hun oproep aan de overheid, om de nodige wettelijke maatregelen te treffen opdat bedrijven hun gevaccineerde medewerkers, hun klanten en andere stakeholders kunnen beschermen tegen deze dodelijke ziekte. De meeste bedrijven, voor-al de middel- groot- en kleine bedrijven in diverse sectoren, zijn bezig te overleven in deze crisisperiode. Vanwege de pandemie kan de economie niet volledig opengegooid worden, waardoor het nog moeilijker is om het hoofd boven water te houden. Naast de normale vaste personele uitgaven, zijn er in 2021 vele kosten gemaakt in verband met de pandemie, zoals uitgaven en inkomstenderving die gepaard gaan met de gevolgen van lockdown perioden, besmettingen op de werkvloer, quarantainedagen van werknemers, en incentieven om zich te laten vaccineren etc. Het bedrijfsleven kan niet blijven wachten op werknemers die twijfelen om zich te laten vaccineren en daarnaast blijven opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met (mogelijke) besmettingen. Dit zeker vanwege de enorme nationale crisis waarin wij ons bevinden en de internationale gevolgen van de pandemie, zoals verhoogde prijzen van inputs en andere logistieke kosten. Het bedrijfsleven heeft daarom de overheid gevraagd om in te grijpen, want onze fragiele economie kan niet langer gegijzeld worden door vaccinatieweigeraars die niet altijd op zuivere gronden het vaccin weigeren.

More
articles