‘Ziekenhuizen zullen daling covid-golf nog lang niet merken’

Soenita Nannan Panday-Gopising, medisch directeur van ‘s Lands Hospitaal en voorzitter van de Stuurgroep Covid-Communicatie, heeft gisteren tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie verklaard, dat gezondheidsmedewerkers meegedeeld hebben, dat ze de situatie echt niet meer aankunnen, ze snakken bijvoorbeeld naar verlof, omdat ze vanaf dag één geholpen hebben in de covidzorg. Niet alleen op de covid-afdeling in de ziekenhuizen, maar ook op de swablocaties en vaccinatielocaties, is er volgens Nannan Panday, heel veel menskracht nodig om deze situatie te overzien en aan te kunnen. “Gezondheidsmedewerkers bevinden zich in een situatie die ze niet gewend zijn, het is vermoeiend. Ook al lijkt het alsof we in een daling van een golf zitten, de ziekenhuizen zullen dat nog lang niet merken”, aldus Nannan Panday.  Ze vertelde ook dat de vaccinatiestatus van de opgenomen mensen voor september nog steeds in dezelfde verhouding is, waarbij het aantal niet-gevaccineerden 77,8 procent betreft en volledig gevaccineerden 22,2 procent.

Feitelijk is het volgens Nannan Panday nog steeds zo, dat bij mensen die aan het coronavirus komen te overlijden, het grootste deel niet-gevaccineerd is. “Volgens de besmettingscijfers zijn we wel over de top heen en kunnen hierbij ook concluderen, dat heel veel mensen zich niet laten testen”, aldus Nannan Panday.

De medisch directeur haalde voorts aan, dat er enige veranderingen in de structuur plaats zullen vinden, door grotere covid-sights te openen. “Als het goed is, zullen we het Zorghotel ook in gebruik nemen als priklocatie, waarbij dat waarschijnlijk eenmaal 24 uur open zal zijn. Dat is echter allemaal nog in de maak”, stelde Nannan Panday.  Vanwege de lange rijen op kleine locaties, zullen ook de swabposten volgens Nannan Panday, anders aangepakt worden, door naar grotere locaties te gaan.

In het afgelopen etmaal werden 366 personen positief bevonden op het coronavirus. Van de 705 swabs die werden afgenomen, waren 339 negatief. In het afgelopen etmaal zijn 8 personen overleden aan de gevolgen van een covid-besmetting. Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 944 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van COVID-19.

De cijfers betreffende thuisisolatie en genezen verklaarde personen op het COVID-19 dashboard zijn niet correct, omdat de gegevens niet volledig zijn. Momenteel liggen er 21 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 80 covid-patiënten opgenomen, waarvan 10 volledig gevaccineerd. Van de 83 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 9 onbekend. 45 mensen verkeren in thuisisolatie. 14 personen zijn genezen verklaard. Van de totale populatie (601.158) is 9,55% gevaccineerd met minimaal 1 dosis. Tot op dit moment is slechts 29,54% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er 412,588 prikken gezet.

door Charelle Gill

 

 

More
articles