WIE HEEFT EEN NYAN GEMAAKT BIJ LVV?

SAMENWERKING SURINAME EN MALEISIË GAAT MIS

Op 9 november 2016 vond de pilotinzaai van acht verschillende rijstvariëteiten uit Maleisië plaats bij het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) in het voornoemde district. Onder leiding van een rijstbouwdeskundige van Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI Holdings), de aangetrokken technische partner bij deze samenwerking, is de inzaai gedaan samen met een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de stakeholders. Deze activiteit maakte deel uit van het ‘Reverse Linkage Project between Suriname and Malaysia in Rice Production’, wat inhoudt een samenwerking tussen Suriname en Maleisië met betrekking tot de rijstbouw in Suriname. Deze samenwerking is Suriname in maart 2016 met Mardi Holding aangegaan, welke door de Islamic Development Bank (IsDB) werd gefaciliteerd middels een lening. Het project in zijn geheel bedroeg USD 7.728.000, dat werd gefinancierd uit leningen, deels door de overheid en deels uit donaties. Een rijstbouwdeskundige van Mardi Holding zou gedurende drie jaar in Suriname verblijven voor de uitvoering van het project. Het plan was, dat de rijst op een gebied van 60.000 ha in de districten Nickerie, Coronie en Saramacca zou worden uitgevoerd, inclusief op het terrein van Adron. De bedoeling was om ook een rijstvariant van de welbekende basmati (voor diabetici) te ontwikkelen naar Surinaamse standaarden.

Volgens een onderzoeksrapport heeft een gebrek aan toezicht door de Raad van Bestuur van het bedrijf MardiCorp van het Maleisische Agricultural Research and Development Institute (MardiCorp) op het Suriname Reverse Linkage Project, geleid tot inkomstenderving. De schuldeisers dreigen nu juridische stappen te ondernemen. Het project moest technische expertise opleveren en wel op drie gebieden: het identificeren en kweken van geschikte padierassen, versterking van de bodemvruchtbaarheid en het ontwikkelen van een geïntegreerd waterbeheersysteem. Uit een controle van het voortgangsverslag van het project tot maart 2019 – het einde van de contractperiode – bleek echter dat slechts acht van de achttien geplande activiteiten waren voltooid. Volgens het contract zou MardiCorp een betaling van USD 5,79 miljoen hebben ontvangen van de regering van Suriname. Uit een controle van de overzichtsrekening voor het Suriname Reverse Linkage Project, zoals opgesteld door de Finance and Procurement Division van MardiCorp, is naar voren gekomen dat het bedrijf facturen had ingediend voor een bedrag van USD 2,79 miljoen op basis van de reikwijdte van de uitvoering van het project. Per december 2020 waren er in totaal 1,48 miljoen dollar (53 procent) claims ontvangen, terwijl de resterende 1,31 miljoen dollar (47 procent) nog open stond. Keerpunt vraagt zich af, waarvoor er een bedrag van USD 5,79 miljoen werd opgemaakt door de regering van Suriname, terwijl er facturen van USD 2,79 miljoen zijn ingediend. Vervolgens is er maar USD 1,48 miljoen overgemaakt voor MardiCorp, hetgeen betekent dat er een bedrag van USD 3 miljoen is overgefactureerd en dan ook nog het bedrag van USD 1,31 miljoen dat nog openstond. Wie heeft een nyan van USD 4.31 miljoen gemaakt bij LVV?

Uit de controle is ook gebleken, dat de uitstaande vorderingen van 1,31 miljoen dollar van de Surinaamse overheid de financiële positie van MardiCorp, negatief hebben beïnvloed. Volgens de notulen van de 80e bestuursvergadering is geconstateerd, dat de verwachte cashflow op 24 januari 2020 een tekort vertoonde van RM1,45 miljoen. Op deze vergadering werd voorgehouden, dat MardiCorp de schuld niet in de nabije toekomst zal kunnen vereffenen, tenzij een vordering van USD 1,31 miljoen van het Suriname Reverse Linkage Project, wordt ontvangen. Dus door deze schuld heeft de toenmalige regering een goed draaiend bedrijf ook in de financiële problemen gebracht. Wij van Keerpunt kunnen hierdoor concluderen, dat dit geld verdwenen is in de zakken van een van de paarse loyalisten, want volgens het contract zou MardiCorp een betaling van USD 5,79 miljoen hebben ontvangen van de regering van Suriname.

More
articles