Zorgsector op zoek naar extra krachten

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt dat er momenteel sprake is van een tekort aan menskracht in de ziekenhuizen. Dit is ontstaan omdat de zorgverleners uitgeput zijn geraakt en ook nog deels besmet zijn geraakt aan COVID-19. Volgens de bewindsman zijn de ziekenhuizen nu in zwaar weer beland en is het tijd, dat er vanwege de gemeenschap een helpende hand wordt geboden. Men zal volgens hem niet alleen de MoHaNa-regels beter moeten naleven, de anderhalve meter moeten toepassen en moeten stoppen met  feesten , en zal een ieder die beschikbaar is, zoveel als mogelijk een bijdrage moeten leveren in de zorg.

Door de minister werden eerder al pas afgestudeerden uit de zorg ingezet. Deze kregen meteen een werkbeschikking, waardoor zij meteen aan de slag konden. Echter is deze maatregel genomen door de minister niet onvoldoende, gezien de besmettingen in de afgelopen weken, enorm zijn toegenomen.

Volgens Ramadhin is het momenteel de bedoeling de besmette personen, zoveel mogelijk thuis te helpen en alleen degenen die acute hulp behoeven, worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij zegt dat degenen in thuisisolatie gemonitord moeten worden door hun huisarts. Ook de ontslagregeling door het ziekenhuis is versoepeld zegt de bewindsman. Volgens hem worden mensen sneller ontslagen. Zulks gebeurt zodra er plekken vrijkomen in het ziekenhuis. Volgens hem moeten we niet terug naar een situatie, waarbij mensen moeten wachten op de gangen en op stoelen voor een bed.

Ofschoon er volgens de bewindsman sprake is van een zorgwekkende situatie in  de ziekenhuizen, zijn de huidige covid-maatregelen gisteren normaal verlengd met drie weken. Echter zal er worden ingegrepen indien de situatie uit de hand dreigt te lopen. Volgens de minister, moeten we naar een situatie, waarbij de gemeenschap zelf haar verantwoordelijkheid draagt.

More
articles