Regering koopt grond voor USD 2.375 miljoen

‘Onzuivere werkwijze, welke vriendjes zijn deze keer bevoordeeld?’

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft bekendgemaakt, dat voor de productie van zaaizaad, er meer dan 3.000 ha aan grond nodig is. Om de productie mogelijk te maken, heeft de regering 1.330 ha plus opstallen aan de rechteroever van de Nickerierivier gekocht voor een bedrag van USD 2.375 miljoen. De aflossing zal renteloos geschieden. Volgens de regering ligt het aankoopbedrag ver onder de getaxeerde waarde van het areaal. LVV stelde dat nieuwe grond noodzakelijk is, omdat de arealen van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum (ADRON) waar er met zaaizaad geëxperimenteerd werd, door de vorige regering aan derden zijn uitgegeven.

De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie, zegt desgevraagd, dat deze aankoop van de regering ‘’heel onzuiver lijkt’’. Volgens hem lijkt het erop, dat men een groepje probeert te bevoordelen met de aankoop van de arealen. ‘’Ten eerste is eigen zaaizaad produceren beter, dan à la dol afnemen van een buurland. (regering gaat van Guyana zaaizaad afnemen, red.) Echter lijkt de manier waarop de regering het van plan is aan te pakken, onzuiver. Het ligt wel in de bedoeling, weer leven in ADRON te blazen, maar als je dat eenmaal doet, moet niet slecht een groepje bevoordeeld worden.‘’

Bhikharie zegt ervan op de hoogte te zijn dat de voormalige regering Bouterse, arealen van Adron te Europolder, heeft uitgegeven aan derden, maar hij vindt dat de huidige regering ook geen aanstalten maakt de terreinen terug te halen. ‘’Tot zover ik weet, zijn de arealen niet verkocht, maar verhuurd aan een bepaald bedrijf. De arealen moeten gewoon opgeëist worden, maar hiervoor moeten de huurovereenkomsten vervallen verklaard worden. Het vervallen verklaren van een huurovereenkomst, is goedkoper dan het aanschaffen van nieuwe arealen.’’ Bhikharie zegt dat vanuit dit oogpunt bekeken, er geen nieuwe grond gekocht had hoeven worden. ‘’Daarom vraag ik mezelf af, welke vrienden de regering deze keer probeert te bevoordelen. Want dit is geldsmijterij, de gronden zijn er eenmaal. Ze moeten gewoon teruggehaald worden”, aldus Bhikharie. Ook vindt hij het vreemd, dat de regering niet gezegd heeft, bij de wie arealen aangeschaft zijn. ‘’Het is wel goed, dat deze regering de sector probeert aan te pakken, echter dachten wij dat ze anders te werk zouden gaan.‘’ LVV deelde mee, dat de regering binnen enkele jaren de productie van zaaizaad wil vergroten van 55.000 ha naar meer dan 80.000 ha. Adron heeft een vacature doen uitgegaan voor een directeur. De bedoeling is dat Adron wordt verbeterd samen met de Wageningen University & Research (WUR) in Nederland. De WUR die in 1876 opgericht werd als Rijkslandbouwschool, doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: Voedselproductie, leefomgeving en gezondheid.

door Orsilia Dinge

 

More
articles