‘Nederland belangrijke partner bij aanpak drugssmokkel’

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol), deelde gisteren tijdens een persconferentie inzake het werkbezoek van de presidentiële delegatie aan Nederland mee, dat er  een vruchtbare ontmoeting is geweest met Sander Dekker, de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming. Het gesprek spitste zich volgens Amoksi, voornamelijk toe op de ondersteuning van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie.

Minister Amoksi zei met zijn Nederlandse collega diverse zaken te hebben gesproken, waaronder mensenrechten, corruptiebestrijding, wetgeving en het gevangeniswezen. ‘’We hebben ook een Memorandum van Overeenstemming getekend over reclassering. Ten aanzien hiervan hebben we al concrete resultaten, er zijn onder andere gelijk twintig laptops gedoneerd aan het project.

Op 24 september komt er een team dat met ons gaat werken‘’, zei Amoksi.

Hij benadrukte, dat Suriname voor Nederland een belangrijke partner is bij de aanpak van onder andere drugssmokkel en criminele geldstromen. Met het college van Procureur-Generaals en de Raad voor de Rechtspraak in Nederland, zijn er concrete afspraken gemaakt om de lopende samenwerkingsbanden te intensiveren.

De minister bracht in Nederland ook een bezoek aan de Politieacademie Amsterdam. De minister zei, ingenomen te zijn met de manier waarop de politieambtenaren opgeleid worden. De bewindsman is een voorstander van vernieuwingen en wil de politieopleiding in Suriname naar een hoger niveau tillen. Hierbij zal Suriname bijstand krijgen van de politiedienst in Nederland. ‘’Politie Amsterdam treedt in de samenwerking met het Korps Politie Suriname als faciliterend korps op, om onder meer ook Makandra-projecten te coördineren. Ik mag aangeven, dat ik ze zelf heb uitgenodigd om in november een oriëntatiebezoek aan Suriname te brengen‘’, aldus Amoksi.

More
articles