Relatie Suriname-Nederland op alle niveaus hersteld

‘Er zullen altijd mensen ontevreden zijn als we successen boeken’

President Chandrikapersad Santokhi is na een succesvol werkbezoek aan Nederland, op zondagmiddag 12 september, weer gearriveerd in Suriname. Het staatshoofd hield bij zijn aankomst, een korte toespraak in Lelydorp. De presidentiële delegatie vertoefde van 5 tot en met 12 september in Nederland.

De president zei tevreden terug te blikken op zijn bezoek aan Nederland. Hij deelde mee, dat de samenwerkingsrelatie met Nederland binnen een week volledig is hersteld. ‘’En wel op alle niveaus. Er is een zodanige inhaalslag gemaakt, dat het nu al lijkt alsof mensen vergeten zijn dat er tien jaar lang geen samenwerkingsrelatie was’’, aldus de president.

De president heeft tijdens zijn bezoek in Nederland, ook de jaarlijkse Anton de Kom-lezing gehouden in het Tropenmuseum Amsterdam. Een groep Nederlanders van Surinaamse afkomst, was van mening dat Santokhi niet de geschikte persoon was om de lezing uit te spreken. De groep had zich verzameld bij het museum, en riep dat Santokhi ‘’geen leider, maar misleider is.’’ De president zei in zijn toespraak, dat de gemeenschap zich niet moet  laten leiden door enkele a-nationalisten die het niet kunnen verkroppen dat successen worden bereikt. ‘’Er zullen altijd ontevreden mensen zijn als we successen boeken. Laat u niet afleiden door negativiteit. Het pad dat het land uit de financiële crisis moet halen, zal altijd bewandeld worden’’, aldus de president.

Er zal volgens de president, nationaal en internationaal samengewerkt worden om het land tot ontwikkeling te brengen. De president zei voorts, dat hij met alle egards is ontvangen in Nederland. Het staatshoofd zal later op de dag in een persconferentie nader ingaan op de resultaten die tijdens het bezoek bereikt zijn.

More
articles