PCS leent SRD 10 miljoen voor uitbetaling salarissen

“Momenteel kampen we met een tekort van 1,7 miljoen SRD om salarissen uit te betalen. Om dit op te vangen, hebben wij 10 miljoen SRD moeten lenen”, zei de directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), Raj Jadnanansing, tegen waarnemend president Ronnie Brunswijk. De waarnemend president bezocht gisteren het PCS, waarbij hij een rondleiding kreeg van Jadnanansing. Volgens de directeur wordt het tijd dat de personeelsleden van het PCS worden meegenomen op de rol van het ministerie van Volksgezondheid.

Ook zullen volgen Jadnanansing, de ligdagtarieven van het PCS spoedig aangepast moeten worden. ‘’Die voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen’’, zei de directeur. Hij stelde dat door de komst van COVID-19, het inkomen zelfs is verslechterd, omdat het PCS geen optimale dienstverlening kon geven. “Ook de preventieve zorg die de instelling biedt, wordt niet gedekt door de verzekeringsmaatschappijen. Ook daarin zal verandering moeten komen zodat de inkomsten optimaal worden gedekt”, aldus de directeur.

Hij zei ook dat om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, er een toezichtorgaan geïnstalleerd moet worden binnen de instelling. Volgens Jadnanansing is het PCS een belangrijke schakel binnen de samenleving, die niet over het hoofd gezien mag worden.

De waarnemend president was erg ingenomen met het bezoek en gaf aan, te zullen werken aan de problemen. “Als de president terug is, zal ik met hem aan tafel gaan om al deze problemen te bespreken. Er is maar één instelling als het PCS en deze kan niet ophouden te bestaan. Er wordt goed werk verrichten de regering is bereid een helpende hand toe te reiken”, aldus Brunswijk.

More
articles