Financiële middelen SZF verkeerd besteed door vorige regering

SZF huurde gebouwen bij NDP-toppers

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zei in het radioprogramma ABC Aktueel, dat tijdens de vorige regering, de financiële middelen van het Staatsziekenfonds (SZF), niet besteed werden volgens de bevoegdheden van het SZF. Gelden van het SZF zouden, aldus de minister, besteed zijn aan zaken die niet in het voordeel waren van de organisatie. ‘’Onderhandelingen liepen niet. Het SZF financierde projecten van de overheid, doneerde middelen aan mensen en zette voetbalvelden op‘’, stelde Ramadhin, die eraan toevoegde, dat deze bestedingen zijn stopgezet. Door onjuiste investeringen, zijn er volgens Ramadhin, problemen in de zorgsector ontstaan. ‘’Het SZF heeft in de afgelopen jaren een monopoliepositie gehad en dit zal door de huidige regering veranderd worden’’, aldus de minister. ‘’Na ons aantreden zijn we gelijk van start gegaan met een onderzoek. We hebben de leiding toen vervangen, gezien dit in het belang van het onderzoek moest. Intussen zijn een heleboel zaken boven water gekomen. Zaken zoals lopende wurghuurovereenkomsten zijn per direct stopgezet.” Ook liepen mensen ‘’zonder een bepaald doel binnen het SZF rond’’. Zij zijn inmiddels bedankt. ‘’Heleboel donaties van ongeveer een half miljoen SRD per maand, zijn stopgezet. Het NII (Nationaal Informatie Instituut) ging bijvoorbeeld maandelijks een bepaald bedrag halen. Er werden gelden aan personen verstrekt, waarvan de diensten die geleverd waren door deze personen, nergens terug te vinden zijn”, aldus Ramadhin. De middelen die ter beschikking van de zorg gesteld werden, werden volgens de minister, voor an-dere doeleinden gebruikt, waardoor de zorg niet gefinancierd kon worden. ‘’Wat er aan het SZF werd gegeven, was vaak niet voldoende.‘’ Er worden nog steeds zaken on-derzocht. In dat kader zijn onlangs vijf personeelsleden van het SZF ontslagen.

‘’We zijn continu bezig zaken te onderzoeken. We doen vooral forensische onderzoeken en een aantal andere zaken die lopen.

Misstanden die gepleegd zijn, hopen we zo snel als mogelijk in beeld te brengen en de middelen terug te halen.”

Wurgcontracten

De bewindsman zegt, dat de vorige regering panden huurde, bedoeld om filialen van het SZF te huisvesten werden. Echter liet het budget dat niet toe, ook ontbrak de onderbouwing om bepaalde filialen op te zetten.

Volgens de bewindsman werden panden tegen hoge bedragen gehuurd bij NDP-toppers. ‘’Panden van kopstukken binnen het bestuur (partij) en binnen de regering werden verhuurd. De bedragen waren ook niet in overeenstemming met de feitelijke staat van het pand. Een van de panden werd op Paramaribo-Noord verhuurd voor 6.000 USD per maand voor onbepaalde tijd. Dit is een duidelijk beleid van bevoordelen, accommoderen van vrienden of bevriende personen. Zo is het geld dat in de zorg geïnvesteerd moest worden, gewoon al die jaren weggeloodst in zaken van derden.”

More
articles