‘Wij kunnen geen uitverkoop houden van onze natuurlijke hulpbronnen’

Ronny Asabina (BEP) is niet te vinden voor het wijzigen van de beginselen voor grondbeleid. Volgens hem moeten wij als land geen uitverkoop houden van onze natuurlijke hulpbronnen, waaronder grond. Dit zei hij eergisteren tijdens de behandeling van de wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond in het parlement. Asabina zei dat hij praat over grond in het kader van sociaal en maatschappelijke rechtvaardigheid en kansengelijkheid. Hij ziet daarom de wetswijzigingen als een voorlopige en noodzakelijke voorziening, vooruitlopend op een integrale wijziging. Volgens Asabina regelt de wet hoe de staat domeingrond in eigendom kan overdragen, namelijk door verkoop aan een natuurlijke of een rechtspersoon die reeds over een geldig recht van erfpacht of grondhuur beschikt.

“Dus hier wordt gewag gemaakt van verkoop en omzetting aan rechtspersonen in eigendom. Budgettaire overwegingen en overwegingen op het gebied van de begroting, kunnen nooit of niet doorslaggevend zijn. De financieel-economische, of beter gezegd budgettaire doelen waarvoor de commissie heeft verwezen naar het herstelplan, kunnen wij op andere manieren gerealiseerd krijgen. Er zijn genoeg mogelijkheden dan uitverkoop te houden van onze natuurlijke hulpbronnen, of beter gezegd in handen te leggen van buitenlanders, want die situatie gaan we krijgen”, stelde Asabina. Hij haalde aan dat zijn fractie het strategisch beleid op dit gebied mist. Suriname is één van de weinige landen waar burgers grond in eigendom kunnen krijgen. “In de grondwet staat duidelijk vermeld dat alle natuurlijke hulpbronnen inclusief grond behoren aan het Surinaamse volk. Wij kunnen geen uitverkoop houden van onze natuurlijke hulpbronnen. We moeten voorkomen een open goal politiek te gaan voeren. Suriname is rijk aan grond, maar dat legt extra verantwoordelijkheid op ons om zeer zorgvuldig en verantwoord ermee om te gaan, dus geen uitverkoop. De praktijk van alle dag wijst uit dat wettelijke beperkingen worden omgeleid door vreemdelingen. Hoe? Door gronden op hun naam via een rechtspersoon te krijgen. We staan er niet bij stil hoeveel de staat misloopt aan vermogensbelasting. In de miljoenen, omdat alleen natuurlijke personen onderworpen zijn aan het betalen van vermogensbelasting. Nu willen we de rode loper uitrollen om aan belastingontduiking te doen”, benadrukte Asabina.

Hij haalde aan dat in Suriname is ongelijkheid een structureel probleem dat verholpen moet worden. Hij deelde mee dat het voorstel van commissievoorzitter Mahinder Jogi (VHP) voor de mogelijkheid om alle gronden uitgegeven in grondhuur, in aanmerking te doen komen voor conversie tot een maximum van 25 hectare, niet in commissieverband is besproken, maar dat het een voorstel van Jogi zelf is. Asabina benadrukte dat hij er geen voorstander van is dat er onbeperkt over het hele grondgebied conversie moet geschieden, omdat in verschillende gebieden in Suriname mensen in stamverband leven.

door Priscilla Kia

More
articles