ONBETWISTBARE AANSPRAKELIJKHEID

Met niet geringe verbazing hebben velen onder ons, kennisgenomen van  het feit dat ex-president Bouterse bij zijn verhoor bij de politie inzake de verdwijning van een groot aantal militaire wapens uit zijn resident, heeft verklaard, niet hiervoor aansprakelijk te zijn. De aansprakelijkheid voor de diefstal van de wapens zou liggen bij de Counter Terrorist Unit, het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, en het Nationaal Leger, NL. Dus in wezen schuift Bouterse de schuld in de schoenen van het hoofd van CTU, de gewezen directeur van DNV en de inmiddels met pensioen zijnde ex-bevelhebber van het Nationaal Leger. Ook de minister van Defensie onder zijn regering, zou een behoorlijke vinger in de pap hebben gehad bij het creëren van een externe wapenkamer van het NL in de residentie van de ex-president. Ook nadat Bouterse de regeermacht had overgedragen aan de huidige president Santokhi, werd er met geen woord gerept over het onrechtmatig in het bezit hebben van een arsenaal van staatswapens bij de burger Bouterse. De wapens zijn verdwenen en velen hebben nog steeds de indruk, dat ze niet ontvreemd zijn of het land grotendeels hebben verlaten, maar gewoon elders onder zijn gebracht. Bouterse stelt, niet aansprakelijk te zijn voor de verdwijning van het schiettuig. Bouterse is nog steeds hoofd van een gezin, woonachtig aan de Patrijsstraat 28 te Leonsberg, en is daarom verantwoordelijk voor alles dat zich in zijn woning voordoet. Zich te willen ontdoen van die verantwoordelijkheid, is zeker afkeurenswaardig. Maar Bouterse stelt nu zelfs, dat hij het vermoeden heeft, dat zijn kleinzoon Walter Bouterse, nu wijlen, verantwoordelijk moet zijn voor de verdwijning van het grote aantal infanteriewapens. Walter is jammer genoeg niet meer en kan dus bekennen noch ontkennen. Maar Walter zou een wondermens moeten zijn geweest, ofschoon hij precies wist waar de sleutel van de wapenkamer lag, ongemerkt Styer machinegeweren, 25 AK-47 geweren  met bijbehorende  duizenden patronen, 3 RPG’s  raketwerpers inclusief bijbehorende granaten, 1 zwaar minimi machinegeweer, 5 karabijnen, 6 Taurus 9 mm pistolen, 1 Browning pistool en 100 handgranaten, op een onopgemerkte wijze te verduisteren uit de woning van zijn grootvader. Naar verluidt, beschikt de woning van de ex-president over de meest geavanceerde alarm- en camerasystemen en is het vrijwel onmogelijk al dit schiettuig, ongezien te verwijderen. Ook is het geen geheim dat de bewaking van de residentie zeer indrukwekkend is en je er niet zomaar in en uit kan wandelen. Ook de bewakers houden een goed oogje in het zeil. Waar de sleutels van de meergenoemde wapenkamer ook hebben gelegen, het was vooral de taak van de meest belanghebbende en dat is niemand minder dan Desi Bouterse zelf, regelmatig te controleren, of alles nog aanwezig was of  hij daar nu wél of niet rechtmatig, over beschikte. Uit zijn verklaringen afgelegd bij de politie kan worden opgemaakt, dat hij daar niet regelmatig controle op heeft uitgeoefend, waardoor de wapens konden verdwijnen. Ook na de verklaring van het staatshoofd tegenover de politie, zijn er nog vele vragen gerezen, waar toch antwoord op zal moeten komen. Alleen het feit dat nog geen enkel wapen terug is gevonden, houdt velen bezig en moet zeker een punt van grote zorg bij de huidige machthebbers blijven, gezien zij de reputatie van Bouterse als couppleger en  machthebber uit de jaren tachtig en begin negentig van de vorige eeuw, maar al te goed kennen. Het is vooral voor de huidige regering meer dan belangrijk deze gevaarlijke ontwikkeling nimmer uit het oog te verliezen of met een korrel zout te nemen. Er schuilt naar de mening van ingewijden in deze gevaarlijke materie, veel meer achter.

More
articles