Ramsaran: ‘Dit zal in de toekomst niet meer mogen gebeuren’

Inlopen achterstanden AKB mogelijk eind dit jaar

Onlangs maakte de regering bekend, dat bepaalde uitkeringen aangepast zullen worden. De Algemene Kinderbijslag (AKB) is onder andere van SRD 50,- naar SRD 75,- verhoogd. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft  verklaard, dat ofschoon er een enorme achterstand van de AKB is, de uitbetalingen van de achterstanden in de AKB, eind van dit jaar zullen worden volbracht. “Deze achterstanden moeten zich in de toekomst niet meer voordoen. Vooral in deze moeilijke tijd wordt er gecontroleerd en gemonitored of de instanties hun subsidies wel ontvangen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen, dat we zo snel mogelijk de betalingen kunnen doen”, aldus de bewindsman.

Ramsaran vertelde, dat SoZaVo een paar maanden geleden een inventarisatie heeft gemaakt, en er geconstateerd werd, dat er achterstanden zijn in bepaalde gebieden. “De achterstanden in de AKB zijn sedert 2019 tot  de eerste helft van 2020 niet uitbetaald”, benadrukte de bewindsman. Hij zei dat het in dezen om het bedrag van SRD 50,- gaat dat toentertijd en wel tussen 2019 en 2020, nog uitgekeerd werd. “We hebben natuurlijk verschillende cases uitgewerkt, om ervoor te zorgen, dat we de middelen vrij proberen te krijgen. Het is ons intussen gelukt, waardoor wij aan willen geven, dat SoZaVo het al in de planning heeft de achterstanden van AKB 2019 uit te betalen voor het eind van dit jaar”, aldus Ramsaran.

SoZaVo heeft volgens Ramsaran, intussen een concept voor de samenleving opgesteld, van wanneer en waar de uitbetalingen zullen plaatsvinden en hoe die zullen geschieden. “Echter kan het zijn, dat voor het eind van dit jaar, niet alle gebieden in een keer of dezelfde maand, uitbetaald zullen worden, omdat de verschillende gebieden en dorpen geclusterd moeten worden”, zei Ramsaran. Hij stelde, dat met de clustering, de achterstallige uitbetalingen op een efficiënte manier verricht zullen kunnen worden.

Ramsaran verklaarde voorts, dat het altijd een uitdaging is geweest de verschillende uitbetalingen te verrichten, omdat de logistieke kosten altijd al heel hoog lagen. “Wij hebben getracht, de logistieke kosten goed te onderzoeken, zodat de middelen vrij gekregen kunnen worden”, zei Ramsaran. Hij haalde daarbij ook aan, dat de AKB een onderdeel is van het sociaal vangnet, waarbij er ook is gekeken naar de verschillende mogelijkheden, zodat de huishoudens de financiële bijstand kunnen ontvangen. Vervolgens wordt er ook gekeken naar projecten, die sneller uitgevoerd kunnen worden. Voor wat betreft de projecten, dan is er niet alleen sprake van voedselpakketten, maar er zullen volgens Ramsaran ook projecten gerealiseerd worden voor onder andere het schooltassenproject, financiële bijstand voor mensen met een beperking, natuurlijk voor de zwakke huishoudens en de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV). “Wij streven ernaar ervoor te zorgen, dat wij geen achterstand creëren, en dat de mensen tijdig hun geld ontvangen”, aldus Ramsaran.

More
articles