Gevreesde deltavariant verspreidt zich in Suriname

Het ministerie van Volksgezondheid deelde vanmorgen mee, dat vanwege de surveillance ten aanzien van de COVID-19-varianten, er vastgesteld is, dat er momenteel een verspreiding van de deltavariant van het COVID-19-virus plaatsvindt binnen de gemeenschap. Er zijn in de afgelopen twee weken vier gevallen vastgesteld, waarvan bij twee niet duidelijk is, waar deze personen het virus hebben opgelopen. De deltavariant van het coronavirus is inmiddels gedetecteerd in buurland Brazilië en Frans-Guyana.

Op sociale media hebben velen reeds hun bezorgdheid geuit over de door de overheid doorgevoerde versoepeling. Men vreesde dat met het verder openen van het personenverkeer, het deltavirus ons land binnen zou worden gebracht. Voor wat het opengooien van de grenzen betreft, zijn de meeste mensen toch wat terughoudend, ook assembléeleden waren dat. Zij waren er dan ook geen voorstander van om het vliegverkeer met Brazilië, te openen.

De regering stelde onlangs het personenverkeer (outbound/inbound) tussen Suriname en Brazilië open, ondanks de besmettingen met de deltavariant daar rap stijgen. De redactie verneemt dat Fly Always momenteel de vluchten onderhoudt tussen Suriname en Bélem. Ook zal GOL Airlines uit Brazilië per 21 augustus vice-versa vluchten onderhouden tussen ons land en Brazilië.  Reizigers die volledig gevaccineerd zijn, zullen in de periode van 9 augustus t/m 31 augustus, in staat gesteld zijn te reizen naar en van Brazilië indien zij aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn en in het bezit zijn van een geldige en recente PCR-test. Reizigers die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, mogen alleen voor essentiële doeleinden/repatriatiedoeleinden naar Suriname komen.

Ook geldt er een quarantaineplicht voor passagiers uit dat land van 7 dagen.

“Dit is nog altijd zorgwekkend, omdat het risico nog steeds heel groot is, dat ziekten geïmporteerd worden. Uiteraard moet een ieder zichzelf proberen te beschermen tegen COVID-19”, verklaarde Assemblee-ondervoorzitter Dew Sharman recentelijk tegenover De West. Hij benadrukte, dat het niet over het hoofd gezien mag geworden, dat gestelde maatregelen niet nageleefd worden. Het ministerie benadrukt de ernst van de situatie na de constatering van de deltavariant in ons land en wijst eenieder nogmaals erop, zich te houden aan de geldende COVID-19 maatregelen, waaronder de MoHaNa-regels. Internationaal ziet men dat de COVID- 19-gevallen besmet met de deltavariant, ernstiger verlopen bij mensen die niet zijn gevaccineerd. Bij gevaccineerden blijft het vaker bij een milde aandoening. De deltavariant verspreidt zich sneller en heeft een kortere incubatietijd. Van de vier gevallen waren drie gevaccineerd. Om een ernstig ziekteverloop te voorkomen, is het daarom van groot belang dat men gebruikmaakt van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. Het ministerie doet de oproep, om zich te laten testen bij klachten.

More
articles