Doodstraf officieel geschrapt uit Wetboek Militair Strafrecht

Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) bij de behandeling van de ontwerp-wet houdende wijziging van het “Wetboek van Militair Strafrecht” gesteld, dat het de regering haar plicht is, mee te werken aan het verbeteren en versterken van de mensenrechtensituatie in het land. De doodstraf werd gisteren officieel als hoofdstraf geschrapt uit het Wetboek. Deze ontwerpwet werd met 37 algemene stemmen aangenomen. Mathoera vertelde, dat er een conceptwet voorbereid werd, op advies van de minister van Justitie en Politie, die vervolgens de staatsraad heeft gepasseerd. “De conceptwet is goedgekeurd door de raad van ministers en heeft kortom alle processen en procedures doorlopen, om uiteindelijk in behandeling genomente worden”, zei de defensieminister.
De doodstraf is in strijd met het principe, dat verankerd is in de universele verklaring van de rechten van de mens. “Een ieder heeft recht op leven. Heel veel landen schrappen nu de doodstraf uit hun wetgeving”, benadrukte Mathoera. Volgens haar is het wereldwijd een trend, en meer dan 140 landen hebben hem doorgehaald. “Wij hebben dus ook het beleid overgenomen, vandaar we het wetboek van strafrecht hebben aangepast”, stelde de bewindsvrouwe. Mathoera zei ook, heel content te zijn met de reacties van alle leden van de commissie van rapporteurs, die het er mee eens zijn, dat de doodstraf geschrapt moet worden uit het militaire strafrecht. Volgens Mathoera, wordt er met de goedkeuring een stap naar inschikkeligheid gezet. “Door dit uit te voeren, kan het imago van Suriname in internationaal opzicht bijgespijkerd en versterkt worden. We willen zeker niet horen dat we als land nalatig zijn, geen acties ondernemen en de mensenrechten schenden”, aldus Mathoera.

More
articles