Reproductiegetal stijgt wederom, vaccinatiegraad neemt langzaam toe

Het reproductiegetal (R) stijgt en we monitoren dit heel nauwgezet. Momenteel is de R 1.14 en dit kan een signaal zijn voor het begin van een nieuwe trend van stijging”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De vaccinatiegraad neemt langzaam toe, ondanks er nu een keuze is uit verschillende vaccins. ‘’Het Moderna-vaccin is voorlopig uitsluitend voor zwangere vrouwen is, maar ook daar zien we nog een lage bereidheid’’, zegt de minister.

In de afgelopen maanden zijn ongeveer 265.159 vaccins gezet, waarbij ruim 190.989 personen een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kregen, dat lange tijd het enige vaccin was dat ter beschikking was in Suriname. Begin juli kon Suriname ook beschikken over Sinopharm, waarvan ongeveer 10.977 doses reeds zijn toegediend en waarvan ook twee doses gegeven worden. Van de ruim 190.000 gevaccineerden zijn ruim 74.170 volledig gevaccineerd, deze personen hebben reeds beide doses gekregen. De minister verwacht dat eenieder die de eerste dosis heeft gekregen, gaat voor volledige vaccinatie. Ramadhin hoopt dan binnen de komende twee maanden, een vaccinatiegraad van 40 procent te bereiken. Dit neemt echter niet weg dat er meer mensen bereikt zullen moeten worden. “We kijken niet alleen naar het aantal, maar ook naar de risicogebieden en de districten”, aldus de bewindsman. Hij zegt dat de districten Marowijne, Para, Brokopondo, Sipaliwini en Coronie nog behoorlijk achter lopen qua vaccinatie. “Er worden pogingen gedaan om de vaccinatiebereidheid te verhogen, maar er is ook veel ruis, fake news, veel vragen, bezorgheden en onzekerheden.” Volgens de minister kan niet verwacht worden dat deze zaken van de ene op de andere dag veranderen.

“Het is de taak van de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, het BOG en diverse deskundigen om de communicatie met die gebieden op een andere manier te doen”, zegt Ramadhin.

Hij merkt op, dat er knelpunten zijn in de communicatie met de mensen die nu nog twijfelen en daarop moet ingespeeld worden. De Medische Zending zet zich in het binnenland in om via communicatie de bereidheid te verhogen. Minister Ramadhin heeft onlangs met een delegatie gesprekken gevoerd met het traditioneel gezag, dat zijn volledige ondersteuning heeft toegezegd. De bewindsman zegt dat bereidheid een proces is en van persoon tot persoon verschilt. Suriname heeft de ondersteuning van de PAHO, Unicef en het Rode Kruis Nederland die middelen beschikbaar zullen stellen voor de communicatie in de gebieden waar dat nodig is.

More
articles