OW zal asfaltering wegen binnenkort hervatten

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft gezegd, dat de laatste jaren, het landelijk wegenonderhoud aanmerkelijk is verwaarloosd en benadrukte dat met het weinige budget en de middelen die OW nu heeft, hij het niet alleen aan zal kunnen. Nurmohamed zei, dat het asfalteringsproject dat door de vorige regering opgestart werd, plotseling werd stopgezet. “Dit zal langzaam aan weer opgestart worden. Binnenkort zullen er aangepaste overeenkomsten getekend worden met de grote asfalteringsbedrijven, zodat ze het werk kunnen hervatten”, aldus Nurmohamed. De verwachting is dat zulks ongeveer een maand in beslag zal nemen, waarna er volgens Nurmohamed arbeiders in dienst genomen zullen moeten worden. Ook de slechte wegen zullen wederom bekeken moeten worden.

Nurmohamed zei dat er de afgelopen weken met verschillende bedrijven, en de minister van Financiën en Planning gesprekken zijn gevoerd. “Mensen vergeten dat we niet alleen een schuld bij Surinaamse aannemers hebben, maar ook schulden bij internationale bedrijven”, zei Nurmohamed. Hij haalde aan, dat doordat dit soort projecten miljoenen dollars vereisen, de gemaakte schulden van de afgelopen jaren, ook nog voldaan moeten worden. “Deze kwestie is in het parlement al bekend, maar doordat de pandemie steeds weer de vraagt en prioriteit geniet, zal er wat geduld betracht moeten worden”, stelde de bewindsman.

Vervolgens vertelde Nurmohamed dat de wegenopbouw  in handen ligt van het ministerie van OW. “Het bepalen van een beleid, wie wel of niet van een weg gebruik mag maken, is een aangelegenheid van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) in goed overleg met de districts commissaris (DC)”, verduidelijkte Nurmohamed. Volgens hem is er gesproken met de DC’s dat zij het initiatief zullen nemen en nagaan welke maatregelen er getroffen kunnen en moeten worden, om de controle op de wegen te effectueren. Een voorstel is volgens Nurmohamed, dat een ieder voor zwaar verkeer zal moeten betalen en met dat geld, de slechte delen in ons land, aan te kunnen pakken. “JusPol kan dan specifiek de wetgeving toepassen, en vervolgens controleren. Ik hoop dat we binnenkort enige acties kunnen verwachten, vooral voor de binnenlandse wegen”, aldus Nurmohamed.

More
articles