‘Groot risico op import ziekten bij openstelling personenverkeer’

De Communicatie Dienst Suriname maakte gisteren bekend, dat personenverkeer (outbound/inbound) tussen Suriname en Brazilië, onder enkele voorwaarden is toegestaan. Reizigers die volledig gevaccineerd zijn, zullen in de periode van 9 augustus t/m 31 augustus, in staat gesteld worden af te reizen indien zij aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn en in het bezit zijn van een geldige PCR-test. Reizigers die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, mogen alleen voor essentiële doeleinden/repatriatiedoeleinden naar Suriname komen. Ook geldt er een quarantaineplicht van 7 dagen. De deltavariant van het coronavirus is inmiddels gedetecteerd in Brazilië. Op sociale media hebben velen hun bezorgdheid geuit over deze versoepeling. Men vreest dat met het toelaten van personenverkeer, het deltavirus ons land binnen wordt gebracht. De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, zegt tegenover De West, dat we terug moeten naar normalisatie. ‘’Vroeg of laat we moeten terug naar normaal, misschien is dat ook een van de redenen geweest dat personenverkeer wordt toegelaten”, zegt Sharman. Hij voegt eraan toe, dat wat het opengooien van grenzen betreft, hij toch wat terughoudend zou zijn. Hij is er dan ook geen voorstander van om de grens met Brazilië, nu al te openen.

‘’Ik vind dat zorgwekkend, omdat het risico nog steeds groot is dat ziekten geïmporteerd worden. Uiteraard moet eenieder zichzelf proberen te beschermen tegen COVID-19”, aldus Sharman. Hij benadrukt, dat het niet over het hoofd gezien mag geworden dat gestelde maatregelen niet nageleefd worden.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles