Ramadhin streeft naar subjectsubsidie in de zorg

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt in gesprek met De West, dat de regering bezig is met een beleid, waarbij er wordt gekeken naar subjectsubsidie. De minister streeft ernaar om over te gaan naar subjectsubsidie in de zorg. Subjectsubsidie houdt in dat alleen personen die onvermogend zijn, in aanmerking komen voor een subsidie van de overheid. “Er wordt getoetst wie het wel en niet kan betalen. Personen die de zorg zelf niet kunnen betalen, komen dan in aanmerking voor een subsidie. De mensen die het zich wel kunnen permitteren, gaan de marktconforme ligdagtarieven wel betalen”, aldus Ramadhin. Dit is een manier om de overheid te ontlasten van de kosten, die er worden gemaakt door subsidies te betalen voor mensen die de kosten zelf kunnen dragen. Dit betekent onder andere dat personen die het zich kunnen permitteren, bijvoorbeeld zelf hun dialyse moeten betalen.

Problemen zorg

De minister heeft eerder ook aangehaald, dat het probleem in de zorg enorm is vanwege het uitblijven van een structurele oplossing. Dit is ook te zien aan de situaties binnen de ziekenhuizen en de ligdagtarieven, die niet ongelimiteerd verhoogd kunnen worden, zonder dat de inkomsten van de staat toenemen. ‘’Het betekent dat de overheid meer zou moeten subsidiëren, ondanks dat die ruimte niet aanwezig was. Wat er toen gebeurde, is dat de toenmalige regering niet koos voor een structurele oplossing, maar voor ad hoc financiële injecties”, aldus Ramadhin.

In het kader hiervan heeft het ministerie van Volksgezondheid een commissie ingesteld die zich zal focussen op het schuldvorderingsvraagstuk van de ziekenhuizen.

De commissie zal binnen zes maanden calculeren wat de schuldpositie is van de Staat Suriname. Volgens de minister zal dit worden aangepakt door een consultant die over een aantal zaken advies zal uitbrengen, zoals de vergoedingssystemen, verspillingen, overuren en de nieuwe loonstructuren. Ook oneigenlijke declaraties zullen nader worden bekeken. Van een oneigenlijke declaratie is bijvoorbeeld sprake als een patiënt te snel wordt doorverwezen naar een specialist. Volgens Ramadhin, zijn er huisartsen die zonder gedegen onderzoek uit te voeren, de patiënt doorverwijzen naar een specialist. ‘’Als de huisarts beter zou consulteren met de patiënt en de behandeling/begeleiding op zich zou nemen, dan kan je al besparen. De huisarts zou daarvoor iets meer betaald moeten krijgen’’, zegt de minister. De verzekeraars moeten dit volgens hem, ook stimuleren door de eerstelijnszorg te voorzien van de benodigde middelen om patiënten te helpen. ‘’Zelfs complexe ingrepen kunnen huisartsen zelf doen, als zij een goede behandelkamer hebben met een sterilisator. Sommige behandelingen kosten in de eerstelijnszorg veel minder dan in de tweedelijnszorg bij specialisten, want daar wordt je soms zelf ook onnodig opgenomen in het ziekenhuis. We moeten daarom de eerstelijnszorg beter gaan vergoeden”, aldus Ramadhin.

More
articles