Momenteel één vriescontainer RZW ingezet voor covid-doden

In juni maakte de redactie van De West er gewag van, dat op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), er twee vriescontainers staan die worden ingezet om de lichamen van patiënten die overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19, te bergen. Naar verluidt, kunnen in elke container ongeveer 20 lijken worden geborgen. De situatie rondom het aantal covid- doden is in de afgelopen weken drastisch gedaald, waardoor er momenteel nog maar één container wordt ingezet voor het bergen van covid-slachtoffers.  De directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, Jason van Genderen zegt tegenover De West, dat de regering inderdaad is gekomen met een oplossing voor de mensen die financieel niet in staat zijn om hun familielid te begraven/ cremeren. Deze oplossing heeft volgens Van Genderen ook ervoor gezorgd, dat zij nu maar één vriescontainer hoeven in te zetten bij het RZW voor het bergen van de covid-doden. “Het is natuurlijk afwachten wat de 4e golf brengt. Dan pas kunnen wij kijken wat de situatie rond die tijd met zich meebrengt”, aldus Van Genderen.

Eerder stelden wij dat vanwege het aantal covid-doden, dat ruim rond de 10 doden per dag lag, er meer dan 50 lijken waren geborgen in de twee vriescontainers op het terrein van het RZW. In juni was de helft hiervan al voor de maand mei geborgen, maar nog niet opgehaald door de familie. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, had toen tegenover de krant gezegd, dat veel families niet beschikken over de nodige financiële middelen om hun dierbare te begraven/cremeren. Volgens de minister, was de regering naar mogelijkheden aan het kijken om deze families via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te helpen om hun gezinslid te begraven/cremeren.

More
articles