C-47: ‘Verhoogde OB zal voor enorme schade zorgen’

De vakcentrale C-47 heeft gisteren een Assemblee van de Arbeid gehouden, waarbij zij mandaat heeft gekregen, de regering te vragen de verhoging van de omzetbelasting (OB) die per 1 oktober ingaat, terug te draaien. De OB zal van 10 procent naar 12 procent verhoogd worden. Er werd ook gesproken over het concept sociaal akkoord in relatie tot de kostenverhogende maatregelen en wat C-47 hiervan vindt. Volgens de voorzitter van C-47, Robby Berenstein,, zal de verhoging van de OB, ‘’super zwaar’’ voor het volk zijn. ‘’Een lugubere film is momenteel aan het afspelen. Sma e dede in a film, vooral omdat er geen verlichtende of compenserende zaken tegenover staan’’, zegt Berenstein. De verhoging zal volgens hem, ‘’voor enorme schade zorgen’’. Berenstein zegt dat de regering was gevraagd de wet aan te houden, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

‘’Vanaf het begin van het Herstelplan hebben we steeds aangegeven, dat dingen niet goed berekend zijn. Zo zal die OB bijvoorbeeld veel meer zijn. In de praktijk zal het meer dan 12 procent zijn. Vanaf het begin hebben we ook aangegeven, dat het Herstelplan van de regering, binnen een sociaal akkoord uitgevoerd dient te worden.” Berenstein zegt, dat het voorstel is gedaan om binnen het kader van het sociaal akkoord, zaken te bespreken over belastingverlichting en compenserende maatregelen. Volgens hem zijn er een aantal gesprekken geweest tussen de regering en de vakbeweging over het Herstelplan en hoe de economie weer te stabiliseren. Hoewel Berenstein een zwaar hoofd heeft in de verhogingen, zegt hij er geen heil in te zien nu op straat te gaan. ‘’We zijn nog in overleg, dus is deze fase gaan we niet op straat.”

Berenstein is van mening, dat er niet alleen offers van het volk, maar ook van anderen, gevraagd moeten worden. ‘’Tot nu toe komt bijna alles nog uit de zak van het volk. Multinationals moeten nu ook meer gaan inleveren.”

door Orsilia Dinge

 

More
articles