Grootschalige corruptie bij SZF blootgelegd

Forensisch onderzoeksteam legt grootschalige corruptie bij Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) bloot Dat President Santokhi menens is de strijd tegen corruptie aan te binden is weer eens versterkt door de recente successen geboekt door een team van nationale en internationale deskundigen. Dit team heeft de afgelopen periode heel hard gewerkt aan het blootleggen van financiële misstanden binnen het SZF.

Met inzet van forensisch specialisten is aan het licht gekomen dat gelden verkeerd besteed zijn of zelfs toegeëigend. Er is sprake van rake klappen tegen corruptie daar het hier gaat om bedragen in de orde van respectievelijk 1.1 miljoen USD en 1 miljoen SRD.

Deze zaken zijn in het kielzog van de case van de gewezen directeur Ricky Kromodihardjo. Er zijn intern diverse medewerkers gehoord waarbij schuldigen door de mand zijn gevallen. Dit heeft geresulteerd in volmondige bekentenissen gevolgd door onmiddellijk ontslag van vijf medewerkers daar er sluitend bewijs aanwezig is.

De informatie is beschikbaar gesteld aan het openbaar ministerie dat intussen het strafrechtelijk proces is gestart. Het gaat in de meeste gevallen om medewerkers met leidinggevende posities. De regering heeft beloofd zonder aanzien des persoon keihard op te treden in gevallen van corruptie en houdt zich onverkort hieraan.

Paramaribo, 4 augustus 2021

COMMUNICATIE DIENST SURINAME

More
articles