GEDEGEN VEILIGHEIDSPLAN ONONTBEERLIJK

Gezien de toenemende criminaliteit in al haar vormen, is het van het allergrootste belang dat de overheid stappen onderneemt, om het veiligheidsgevoel aanmerkelijk op te vijzelen. De kranten staan wekelijks bol van de verschillende vormen van criminaliteit. Alles wat los en vast is, wordt momenteel gestolen en wat ook opvalt, zijn de vele schietpartijen. Vanuit auto’s wordt er op woningen en personen geschoten en daar vallen niet zelden slachtoffers bij. De straatroofpartijen vinden steeds vaker plaats en de inbraken vertonen een aanmerkelijke toename. Dat criminelen zeer actief zijn, blijkt wel uit de brutale wapendiefstal uit het huis van de ex-president en de vermoedelijke verkoop van het schiettuig aan criminelen. Ook is het toch wel op zijn zachtst gezegd vreemd, dat er een groot bedrag aan vreemde valuta wordt gestolen uit een politiebureau. Wat de gemeenschap voortdurend bezighoudt, is dat het gewoon mogelijk is, drie mensen te vermoorden, ze te plaatsen in een pick-up en die vervolgens in brand te steken. Waarom men tot zo een macabere daad kon overgaan, is tot nog toe niet duidelijk. Het politieonderzoek in deze zaak duurt naar verluidt voort en het is toch wél de bedoeling dat de politie klaarheid brengt in deze kwestie. Dat er mensen in ons midden zijn die zeer driest tewerk kunnen en wensen te gaan, is nu wel overduidelijk en dat zorgt natuurlijk voor grote verontrusting en roept op tot meer veiligheid vanwege de overheid en haar gewapende machten. Al enige tijd rijst bij ingewijden de vraag, wanneer een regering nu eindelijk komt met een goed opgesteld en gedegen veiligheidsplan, dat niet alleen imposant is, maar ook de burgerij de indruk geeft, dat het in Suriname veilig vertoeven is. Er is misschien een verouderd veiligheidsplan dat niet langer beantwoordt aan de huidige omstandigheden, waarbij de misdaad dusdanige vormen heeft aangenomen dat vernieuwing en aanmerkelijke aanpassing, meer dan gewenst is. Een dergelijk veiligheidsplan moet vanwege de korpsleiding worden geconcipieerd en vervolgens gepresenteerd aan de regering die het dan laat toetsen door andere deskundigen, alvorens er van toepassing, sprake zal kunnen zijn. Voor zover ons bekend, is een dergelijk veiligheidsplan nog niet gepresenteerd aan de overheid en dat is op zich teleurstellend, want de misdaad wacht niet en wordt steeds driester. Indien men om wat voor reden dan ook nog niet in staat is geweest een dergelijk plan te concipiëren, is het wel de hoogste tijd, hulp in te roepen ter opstelling van een dergelijk goed werkend en toepasbaar veiligheidsplan. Wij weten dat bijvoorbeeld in Guyana de regering op een gegeven moment ertoe overging, de hulp van de Amerikaanse politie uit New York in te roepen om een sluitend veiligheidsplan voor de Guyana Police Force, GPF, samen te stellen. Met dat plan was de politie van het buurland wel sneller in staat de misdaad beter het hoofd te bieden. Mocht het zo zijn, dat we bij gebrek aan het juiste kader niet in staat zijn een dergelijk plan uit te stippelen, dan moeten we het ook extern zoeken. Aan blijven modderen speelt slechts de criminelen die in aantal toenemen, in de kaart.

More
articles