Uitspraak strafzaak Hoefdraad verschoven naar november

In de strafzaak tegen de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zou op donderdag 29 juli uitspraak worden gedaan. Het Hof van Justitie heeft thans bekendgemaakt, dat de uitspraak is verschoven naar vrijdag 5 november. Hoefrdaad wordt verschillende strafbare feiten verweten, waaronder oplichting, verduistering, overtreding van de Wet Money Laundring, ambtsverduistering en het overtreden van de Anticorruptiewet en de Bankwet. Hoefdraad die al geruime tijd niet meer gesignaleerd is in Suriname, werd eind vorig jaar gedagvaard voor de behandeling van zijn strafzaak bij het Hof van Justitie. Tot nu toe is hij nooit persoonlijk op een zitting verschenen, maar wordt vertegenwoordigd door zijn advocaten Irene Lalji en Murwin Dubois. Zijn advocaten hebben al in eerdere zittingen voor vrijspraak gepleit. De toenmalige procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, heeft onlangs in februari twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen Hoefdraad. Er werd een boete geëist van SRD 500.000 subsidiair of twaalf maanden hechtenis, ook was er gevangenneming van Hoefdraad gevraagd.

Daarnaast had Baidjnath Panday aangegeven, dat er ook een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen de gewezen minister moet komen. Volgens de advocaten, zijn de aan Hoefdraad ten laste gelegde feiten niet bewezen. Volgens Lalji, had Hoefdraad geen persoonlijke betrokkenheid en persoonlijk voordeel aan de gepleegde handelingen. Voor elk feit van de dagvaarding, is reeds vrijspraak gepleit.

Baidjnath-Panday heeft tijdens de zitting van het Hof van Justitie op 4 februari 2021, het strafvoorstel gepresenteerd en heeft de bewijsstukken opgesomd tijdens zijn requisitoir. Het gaat hierbij om bezwarende verklaringen die afgelegd zijn tegen de verdachte. Een van de verklaringen is die van ex-vicepresident Ashwin Adhin, die verklaarde dat Hoefdraad geen toestemming van hem had, noch van de gewezen president Desiré Bouterse en de Raad van Ministers (RvM), om over te gaan tot de verkoop van ‘overheidsgebouwen’. De eerste tranche voor de panden van de staat, bedroeg ongeveer SRD 377 miljoen op 28 juni 2019. Hoefdraad had het geld al ontvangen, terwijl de toestemming van de RvM pas kwam op 15 november 2019.

More
articles