Boete voor organiseren feestjes verhoogd naar SRD 50.000

De boetelijst voor de verschillende lockdown overtredingen is met ingang van zaterdag 24 juli aangepast. Het organiseren van huisfeestjes is zoals bekend al geruime tijd verboden (covid-maatregel) en de boete hiervoor is verhoogd van SRD 5000 naar SRD 50.000. De boete voor mensen die zich na de 21.00u (lockdown tijd) op de openbare weg bevinden zonder een dispensatiebrief, is verhoogd van SRD 350 naar SRD 700.

Op het niet dragen van een neus-mondbedekking op plekken buitenshuis, kan een boete staan van SRD 500. Voor het overtreden van het samenscholingsverbod, staat een boete van SRD 850. Het organiseren van rouwzittingen, waarbij er zich meer mensen bevinden dan is toegestaan, kan een boete van SRD 500 opleveren. Het overtreden van de wet op contactsport, levert een boete van SRD 850 op. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken in het openbaar of zich onnodig ophouden in de nabijheid van winkels of supermarkten, wordt beboet met eveneens SRD 850. Als het verbod op openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook wordt overtreden, krijgt men een boete van SRD 10.000. Voor het overtreden van de quarantaineregel, krijgt men een boete van SRD 4.000.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gaf aan dat Suriname niet aldoor in een lockdown kan blijven. ‘’Uiteindelijk moet de gemeenschap haar verantwoordelijkheid kennen’’, stelde de minister. Hij gaf verder aan dat er niet geschroomd zal worden op te treden tegen mensen die zich niet houden aan de covid-maatregelen.

Politiewoordvoerder Rachel Deekman, vertelde tegenover een lokaal medium dat de versoepeling van de lockdown niet wil zeggen, dat er niet zal worden opgetreden tegen lockdown overtreders. “Na negen uur gaat de controle normaal door. In het aflopen weekend zijn 160 lockdown overtreders beboet”, zei Deekman. Ze doet een dringend beroep op de gemeenschap zich aan de covid-maatregelen te houden.

More
articles