Baggerproject Surinamerivier komt van de grond

Gisteren vond de overhandiging van het getekende contract met betrekking tot van het baggerproject genaamd ‘Suriname River Dredging project 2021’, plaats. Het ministerie van Openbare Werken (OW) die de opdrachten heeft verstrekt, zal in samenwerking met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), verantwoordelijk voor de vaargeul en de onafhankelijke controle, en ACE consultancy die de controle doet betreffende milieueisen en administratieve financiële zaken, dit grote civiele werk verwezenlijken.

Het baggerproject werd vanwege financiële redenen voor enige tijd stopgezet. De regering kon de hoge schulden die betrekking hadden op het baggeren door een Chinese bedrijf niet meer aan, waarna dit uitvoeringsbedrijf China Harbour het ook liet weten door het niet kunnen voldoen aan de financiële voorwaarden. Zo is in november 2020 besloten deze werkzaamheden stop te zetten. OW-minister Riad Nurmohamed vertelde, dat het baggeren binnenkort zal starten. In november 2020, hebben na gewonnen inlichtingen en verduidelijken van de te verrichten werkzaamheden verschillende baggeraars zich ingeschreven. Bij de selectie werden vijf bedrijven goedgekeurd die aan de minimale vereisten voldeden, namelijk de technische en financiële eisen. Uiteindelijk voldeden in maart 2021 maar drie participanten aan de normen en eisen. Gekozen is voor de aannemer Boskalis en het baggerbedrijf De Boer. Volgens Nurmohamed is er met deze twee bedrijven een overeenkomst getekend, waarbij zij verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van het project en dat ze zich zullen houden aan de voorwaarden, van wat er in het bestek staat. Nurmohamed onthulde, dat er ook verzoeken binnen zijn gekomen om ook andere rivieren uit te baggeren.

“Voor grote schepen is het uitdiepen van de rivier een must. Het uitbaggeren is van eminent belang voor ons land, gelet op het feit dat het groot effect zal hebben op de toename van het vrachtverkeer en op de vrachtprijs”, aldus Nurmohamed. Hij haalde daarbij aan, dat de uitbreiding van onder andere de olie-industrie kan zorgen voor een gigantische ontwikkeling. Vooral door de offshore ontwikkelingen, zal Suriname in staat moeten zijn grotere schepen binnen te halen en deze moeten te allen tijde geaccommodeerd kunnen worden.

“De betaling zal op basis van de vergoeding voor gebruik en pas als de diepte van 4,5 m behaald is, kan de MAS starten met het innen van de vergoeding”, stelde Nurmohamed. Daarbij verduidelijkte hij, dat de inkomsten uiteindelijk ook gebruikt zullen worden voor het aflossen van de schulden uit het oude project, de consultants en alle andere dienstverleners.

Verder is er een contract getekend tussen de MAS en de Hakrinbank, waar het geld gestort zal worden en alleen ten behoeve van dit baggerproject gebruikt zal worden. “De kosten conform de overeenkomst zijn ongeveer USD 7 miljoen, vervolgens zal de vaargeul onderhouden worden voor een periode van twee jaar”, aldus Nurmoha-med. Volgens de bewindsman, zal er ook een jaarlijks onderhoud plaatsvinden ter waarde van 2 miljoen per jaar.

Restricties

Aan dit project, zijn ook milieurestricties verbonden. Er zal tijdens het baggeren rekening gehouden moeten worden met het legseizoen van de schildpadden. “In de outerbank zal men alleen overdag mogen baggeren, hetzelfde geldt voor andere gebieden waarbij de fauna in gevaar kan komen en ook tijdens het vislegseizoen zal het helemaal verboden zijn te baggeren”, aldus Nurmohamed.

-door Charelle Gill-

 

More
articles