Minister Ramadhin zal niet meer het gezicht van covid-beleid zijn

‘Covid-crisis nog niet onder controle’

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren in een vraaggesprek met De Ware Tijd in verband met één jaar regering Santokhi/Brunswijk meegedeeld, dat het de regering nog niet is gelukt om de covid-crisis te beheersen. De president zei dat gezien de impact die COVID-19 heeft, er gekeken moet worden naar een onderministerie of directoraat COVID-19, zo-dat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zich meer bezig kan houden met beleid op het gebied van de volksgezondheid. “Er moet een structureel beleid komen in gezondheidssector en COVID-19 moet een aparte benadering hebben, omdat covid gaat blijven”, zei de president.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zei Ramadhin, dat zijn voornemen voor het komend dienstjaar van de regering is, dat hij als minister van Volksgezondheid zich minder zal bezighouden met COVID-19. “Ik ga mij wel bezighouden met het beleid, maar ik ga minder het gezicht zijn van COVID-19.” Het besluit komt volgens hem niet alleen na een zelfreflectie, maar ook na een interne evaluatie van de regering. “Volksgezondheid omvat veel meer dan covid alleen. Het moet als een long term probleem aangepakt moet worden.

We gaan niet meer ad-hocbeleid maken, maar beleid op lange termijn, want covid zal blijven. Daarmee komt er ook veel meer tijd vrij voor de andere beleidsgebieden in de gezondheidszorg”, gaf Ramadhin aan.

Volgens de president is er hard gewerkt om de covid-crisis onder controle te krijgen, maar er was geen blue print voor COVID-19. “Alle landen proberen iets in de zin van beleid, maatregelen en vaccinatieprogramma, maar er komt telkens weer een nieuwe golf of nieuwe variant. De wereld heeft het virus nog niet onder controle. Gelukkig zijn er vaccins om de weerstand te verhogen. We volgen de internationale ontwikkelingen en hopen zo snel als mogelijk de situatie onder controle te krijgen, maar daarvoor is er medewerking van de samenleving nodig”, zei Santokhi. Minister Ramadhin sprak van een druk jaar vanwege de vele problemen in de zorg, maar ook ten aanzien van COVID-19. Zijn bijdrage in het afgelopen jaar is dat hij in staat is geweest twee golven onder controle te krijgen. Hij hoopt met het vaccineren de derde golf ook onder controle te krijgen.

More
articles