‘Sociaal vangnet Herstelplan is corruptiegevoelig’

Onafhankelijke anti-corruptie commissie zeer belangrijk

In het onlangs gepubliceerde advies uitgebracht door de Sociaal Economische Raad (SER) op het gebied van het Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP), adviseert de SER, de regering om een goede start te maken door vacante functies te publiceren in de media en competenties boven politieke loyaliteit te plaatsen. Ook is de SER van mening dat er een transparante aanbesteding van goederen en diensten van de overheid moeten plaatsvinden, hetzij op een toegankelijke website waar alle procurement procedures worden doorgelicht en daardoor transparant worden gemaakt. De SER ondersteunt het voornemen van de regering om bij het doorvoeren van fiscale, economische en financiële maatregelen ter hervorming van de economie, tegelijkertijd binnen het flankerend beleid, het sociaal vangnet te introduceren. Het sociaal vangnet dat de regering wil introduceren, heeft echter met betrekking tot sociale opvang geen structureel karakter en is bovendien corruptiegevoelig. Het sociaal vangnet zal gezien de ontwikkeling van de prijsindex van de gezinsconsumptie (de inflatie) niet in staat zijn het koopkrachtverlies adequaat te compenseren.

Er moet aldus de SER, gewerkt worden aan een ‘social floor’ waarbij het sociaal zekerheidstelsel een wezenlijk onderdeel van de nationale ontwikkeling uitmaakt. Ook moet er een structurele oplossing komen voor het bestrijden van armoede in de samenleving.

De SER zegt verder in het rapport, dat de benoeming van een onafhankelijke anti-corruptiecommissie die actief zaken gaat onderzoeken, zeer belangrijk is voor de implementatie van de NRA-aanbevelingen. Er wordt door de SER verondersteld dat de regering achter het begrip Good Governance (goed bestuur) staat en dat zij dit consequent in haar beleid etaleert. “Wij adviseren het opzetten van opleidings- en trainingstrajecten voor ambtenaren en politici in integriteitsbeleid”, aldus de SER. Het advies van de SER is van belang, aangezien het op spoor brengen van onze economie gepaard gaat met maatregelen die de overheid heeft getroffen of nog voornemens is in te voeren om Suriname uit de crisis te halen, waarbij er een samenhangend beleid in het kader van de bescherming van met name de zwakke huishoudens dient te worden uitgevoerd. De nota MEFP doet een beknopt verslag van de recente economische ontwikkelingen en schetst het economische en financiële programma waarvoor de regering van Suriname IMF-steun vraagt onder een 36-maand Extended Arrangement in het kader van de Extended Fund Facility (EFF).

More
articles