Staatskas versterkt door covid-boetes

De staatskas is vanaf december versterkt door boetes die zijn gegeven aan bedrijven die zich niet hebben gehouden aan de COVID-19-regels. Het zou in totaal om een bedrag van SRD 593.000 gaan. Een deel (SRD 118.000) komt van bedrijven die de Arbeidswet hebben overschreden.

De overheid stelt in een verklaring, dat in totaal er 1485 clusterinspecties zijn uitgevoerd door de Arbeidsinspectie. In totaal zijn er 95 bestuurlijke boetes opgelegd, voorts was er sprake van 197 overtredingen van arbeidswetgevingen. Volgens de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh, zijn de bedragen van de boetes niet bij elke overtreding hetzelfde. De boete is afhankelijk van de overtreding die is begaan. De minister geeft aan dat in sommige gevallen er direct moest worden overgaan tot sluiting van het bedrijf. “Wanneer er gevallen zijn dat bedrijven de sluitingstijd hebben overtreden of de gezondheidszorg in gevaar brengen, dan moeten we corrigerend optreden en worden er boetes opgelegd die kunnen oplopen tot SRD 5000”, aldus de minister.

In december vorig jaar is er gestart met inspecties in de districten Paramaribo, Nickerie, Para, Wanica en Saramacca. Deze inspecties zijn vooral gericht op het naleven van de covid-maatregelen. Van de gelegenheid werd ook direct gebruik gemaakt om de arbeidsomstandigheden te inspecteren. De minister zegt dat de inspecties niet bedoeld zijn om het bedrijfsleven onaangenaam te zijn, maar met name om te controleren of er veilig gewerkt wordt. ‘’Bedrijven moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de bevordering van de bedrijfsveiligheid’’, aldus de minister.

More
articles