DIRECTIE CENTRALE BANK OP DE SCHOP

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, werd in januari 2020 door de regering ontslagen, en kort daarna door justitie in verzekering gesteld, nadat de Raad van Commissarissen (RvC) van de moederbank, een strafklacht tegen hem had ingediend. Kort daarna diende directielid Ingeborg Geduld-Nijman haar ontslag in, omdat ze in de kwestie Van Trikt, een leningsovereenkomst ten behoeve van een peperdure Range Rover van de toenmalige governor, had laten antidateren. Begin dit jaar kwam zij terug bij de Bank, naar verluidt in een adviseursfunctie. Het justitieel onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij uiteindelijk ook de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, als verdachte in beeld werd gebracht, leidde ook tot de aanhouding van het hoofd van de afdeling Legal, Compliance & International Affairs van de CBvS, Faranaaz Alibaks- Hausil. Zij werd vorig jaar juli door het OM in verzekering gesteld in het kader van het onderzoek, waarbij Van Trikt en Hoefdraad ervan worden verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Vervolgens maakte de Centrale Bank onlangs officieel bekend, dat twee directieleden van de CBvS na overleg met de regering, is besloten de dienstbetrekking met de directeuren dr. W. Orie en drs. M. Soekhnandan, in gemeen overleg te beëindigen en wel per 1 juli 2021.

De heren W. Orie en M. Soekhnandan waren vele jaren in dienst van de Bank en werden in maart 2019 benoemd. Keerpunt was al een tijdje op de hoogte, dat deze heren niet langer konden worden getolereerd binnen de directie van de moederbank en toen het nieuws uitkwam dat directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken, M. Soekhnandan en de directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden, W. Orie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vanwege een vertrouwensbreuk, buiten functie waren gesteld, waren wij zeker niet verbaasd.

Binnen de bancaire sector werd vervolgens gelijk de vraag gesteld, wat de impact hiervan zal zijn op de bedrijfsvoering van de moederbank. Keerpunt heeft vernomen, dat er verschillende redenen zijn voor de buitenfunctiestelling van de twee directeuren, waaronder hun betrokkenheid bij afspraken, die betrekking hebben op cambio’s die naar verluidt, nadelige gevolgen hebben gehad voor de moederbank en de Staat Suriname. Er wordt ook beweerd dat deze twee directieleden te laat aan de bel hebben getrokken ten aanzien van de financieel nadelige contracten die door ex-governor Van Trikt, met het Belgische adviesbureau Clairfield waren getekend. Uit verklaringen in de rechtszaal in het Tweede Kanton, heeft Hausil meerdere keren de namen genoemd van de twee directeuren, en ook de rechter erop geattendeerd, dat zij op de hoogte waren van velen handelingen en transacties in de periode van Van Trikt. Hausil schroomde er vaker ook niet voor zich als slachtoffer op te stellen en wees vaker met de beschuldigende vinger naar een van de voormelde directieleden.

Het onderzoek dat werd ingesteld door het OM, heeft naast Hausil, Van Trikt en Hoefdraad, ook anderen in beeld gebracht, die hebben samengespannen om de Bankwet alsook de Anti-corruptiewet te schenden. In de CBvS-zaak zijn nu aangehouden: ex-governor Robert van Trikt, directeur Legal, Compliance & International Affairs Faranaaz Hausil, consultant Ashween Agnoe en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto.

De laatstgenoemde werd enkele weken voor Hausil aangehouden en in verzekering gesteld, dit in het kader van het strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt en Hoefdraad. Met hun handelen hebben zij de Centrale Bank ernstig benadeeld, omdat hoewel de betaling voor deze panden reeds is voldaan door de CBvS, de panden nimmer zijn overgedragen. Naderhand is komen vast te staan, dat negen van de panden niet aan de Staat Suriname toebehoren en toch werden verkocht aan de CBvS als zijnde van de overheid. De Bankwet geeft duidelijk aan, dat de CBvS geen onroerend goed koopt of bezit, dan die welke voor de uitoefening van haar bedrijf nodig zijn. Bovengenoemde transacties zijn in strijd met artikel 18 van de Bankwet en kunnen daardoor nietig worden verklaard.

Hierdoor kunnen deze transacties worden beschouwd als (ongedekte) voorschotten, verschaft aan de staat. Dit heeft tot gevolg dat het voorschottenplafond wordt overschreden, een verbod ingevolgde artikel 21 lid 4 en een misdrijf zoals bepaald in artikel 35a van de Bankwet. Hoefdraad wordt tot op heden ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, zulks naar aanleiding van het feit, dat Hoefdraad op 26 juni 2019 acht panden heeft verkocht aan de CBvS voor euro 45.000.000.00 en op 20 september 2019 nog eens negen panden voor euro 60.000.000.00. Nu is de vraag hoeveel directieleden van de moederbank hieraan hebben meegewerkt. Keerpunt is benieuwd naar de verdere ontwikkelingen die gepaard zullen gaan met dit onderzoek.

More
articles