Begroting en herstelplan na lange debatten goedgekeurd in DNA

De begroting van het dienstjaar 2021 en het Herstelplan 2020-2022, zijn gisteren na lange debatten in het parlement goedgekeurd. De begroting werd met 32 stemmen voor en 15 tegen aangenomen. De NDP-fractie heeft tegengestemd. De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, noemde het een zware bevalling, maar zei dat de meerderheid van het volk de regering toestemming heeft gegeven om het beleid voort te zetten. Het herstelplan is met 32 stemmen voor en 0 tegen, goedgekeurd. Rabin Parmessar (NDP) zei dat hij ten aanzien van de inkomsten en uitgaven, gevraagd heeft naar duidelijkheid. “De totale inkomsten lijken niet realistisch en de uitgaven zijn ook niet realistisch gepland. Er ontbreken een aantal financiële rapporten, de documenten die gevraagd zijn, zijn niet gekomen. De onderbouwing moet nog komen over de doorberekening van de nieuwe energietarieven. Er zijn onvoldoende middelen voor ontwatering en onderhoudswerkzaamheden. Er zijn weinig middelen en programma’s voor de ondersteuning kleine en middelgrote ondernemingen voor de productie. Voor vele problemen in het binnenland zijn ook geen voldoende middelen en programma’s”, stelde Parmessar. Hij heeft aangegeven, dat de voorstellen van de NDP niet zijn meegenomen en dat er tegen die achtergrond, tegen de begroting is gestemd. Ronny Asabina (BEP) gaf aan, dat de BEP-fractie met een ‘’gedoogopstelling naar de regering’’, besluit om toch mee te werken aan de goedkeuring van de begroting. Vóór de goedkeuring van het herstelplan werd een motie ingediend door de coalitie waarin enkele aanpassingen zijn aangebracht.

Ashwin Adhin (NDP) zei, dat elke regering het recht heeft om op zijn eigen wijze, een herstelplan uit te voeren. ‘’Ook deze regering zal het op hun manier doen’’, stelde Adhin. Hij gaf aan dat met de gedachte dat de NDP-fractie tegen de gang naar IMF is en er andere zaken zijn waarover zij het oneens zijn, de fractie zich zal onthouden van stemmen. Hij sprak de hoop uit dat er in de toekomst nog veranderingen gezien kunnen worden.

President Chandrikapersad Santokhi zei vóór de goedkeuring van de begroting en het herstelplan, dat hij gemerkt heeft dat er goede en positieve raakvlakken zijn als het gaat om de discussie rond het herstel van de economie, de aanpak van corruptie, de aanpak van armoede en de bestrijding van covid. Hij merkte op dat hij ook de verschillen van mening heeft gezien als het gaat om de herschikking van de schulden, het vaccinatieprogramma en de uitvoering van het herstelplan. De president gaf aan dat het herstelplan een plan is voor een beter Suriname en een betere toekomst. “Het harde werk gaat nu beginnen. We gaan samen dat grote plan uitvoeren om het land uit de crisis te halen”, aldus Santokhi.

door Priscilla Kia

 

More
articles