WHO, WIPO, WTO ondersteunen toegang tot medische technologieën voor aanpak COVID-19

De directeuren-generaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), en de Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO), kwamen 15 juni bijeen om een verdere samenwerking in kaart te brengen om zo de COVID-19-pandemie en de dringende wereldwijde uitdagingen op het snijvlak van volksgezondheid aan te pakken. Ze zijn zich terdege bewust van onze gedeelde verantwoordelijkheid jegens gemeenschappen over de hele wereld, terwijl die worden geconfronteerd met een gezondheidscrisis van ongekende ernst en omvang, en hebben beloofd om de volledige omvang van de expertise en middelen van hun respectieve instellingen in te zetten om de COVID-19-pandemie te beëindigen en de verbetering van de gezondheid en het welzijn van alle mensen overal ter wereld, te realiseren

“We onderstreepten onze inzet voor universele, rechtvaardige toegang tot COVID-19-vaccins, therapieën, diagnostiek en andere gezondheidstechnologieën, een inzet die verankerd is in het besef, dat dit een dringende morele verplichting is die onmiddellijke praktische actie vereist’’, aldus de directeuren.

In deze geest zijn ze dus overeengekomen voort te bouwen op de langdurige inzet voor de WHO, WIPO, WTO trilaterale samenwerking, die tot doel heeft alle landen te ondersteunen en bij te staan, bij het beoordelen en implementeren van duurzame en geïntegreerde oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid. “Binnen dit bestaande samenwerkingskader, zijn we overeengekomen onze steun in de aanpak van de pandemie te versterken en focussen door middel van twee specifieke initiatieven.” Ten eerste zullen onze drie agentschappen samenwerken aan het organiseren van praktische workshops voor capaciteitsopbouw om zo de stroom van bijgewerkte informatie over de huidige ontwikkelingen in de Covid-19 pandemie wereldwijd te verwerken en om eerlijke toegang tot COVID-19-gezondheidstechnologieën te bereiken. Het doel van deze workshops is om de capaciteit van beleidsmakers en experts in de regeringen van de lidstaten te versterken en om zo de pandemie dienovereenkomstig aan te pakken. De eerste workshop in de reeks is een workshop over technologieoverdracht en licenties, gepland voor september. De workshop zal de leden helpen bij het actualiseren van hun kennis en begrip van hoe intellectueel eigendom, knowhow en technologieoverdracht in de praktijk werken. Dit zou zijn in de context van medische technologieën en aanverwante producten en diensten. Deze eerste workshop wordt gevolgd door onder andere over gerelateerde praktijkthema’s. Ten tweede zal er een gezamenlijk platform uitgevoerd worden voor technische bijstand aan landen met betrekking tot hun behoeften aan medische COVID-19-technologieën, door een one-stop-shop te bieden, die het volledige scala aan expertise op het gebied van toegang, Internet Protocol (IP)en handelskwesties beschikbaar zal stellen, door de organisaties en andere partners op een gecoördineerde en systematische manier. Het platform voor technische bijstand zal met name landen ondersteunen bij het beoordelen en prioriteren van onvervulde behoeften aan COVID-19-vaccins, medicijnen en gerelateerde technologieën, en tijdig op maat gemaakte technische bijstand bieden bij het volledig gebruik maken van alle beschikbare opties om zo toegang te krijgen tot vaccins, medicijnen en technologieën, onder meer door coördinatie tussen leden die met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd om collectieve reacties te vergemakkelijken.

More
articles