Hoeveelheid kwikgebruik onbekend:

Regering werkt aan beperking kwikgebruik kleinschalige goudwinning

De hoeveelheid kilogram kwik die wordt gebruikt voor goudwinning in ons land is niet bekend, omdat er geen officiële import van kwik plaatsvindt. Dit zei minister Sylvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), bij het beantwoorden van vragen tijdens de begrotingsbehandeling. Wat wel bekend is, is dat de goudsector zorgt voor de grootste hoeveelheid aan emissies door kwik in de lucht en in onze wateren. “Deze informatie is vastgesteld in het in 2019 gepubliceerde onderzoek in het kader van de National Inventory of Mercury. Er zijn wel schattingen die gemaakt zijn. Die melden een hoeveelheid van tussen de 40.000 en 60.000 kilogram per jaar. Vanwege het feit dat er steeds meer goud wordt gezocht in hardere aarde, stijgt de behoefte aan kwik per kilogram goud”, deelde de minister mee.

Over de plannen om de uitstoot van kwikdamp aan te pakken, zei Tjong-Ahin dat kwik gekenmerkt is als een gevaarlijke stof. “Conform de Milieuraamwet zal bij beschikking worden vastgesteld welke procedures gevolgd moeten worden bij de invoer, uitvoer, veilige opslag, behandeling, het transport, gebruik en het ontdoen van gevaarlijke stoffen. Het ministerie is in samenwerking met de technologische faculteit bezig overleg te plegen om regelmatig metingen te kunnen verrichten naar niet alleen luchtvervuiling in bepaalde gebieden, maar ook voorkomens van gifstoffen in onze afvoerkanalen”, stelde de bewindsman.

Hij gaf aan dat met de technologische faculteit een Memorandum of Understanding (MoU) is getekend ter ondersteuning van hun forensisch laboratorium dat essentieel is voor een dergelijk monitoringssysteem.

Suriname is op 31 oktober 2018 partij geworden bij het Verdrag van Minamata, waarna er in samenwerking met belanghebbenden gewerkt wordt aan de uitvoering van dit verdrag conform de Surinaamse omstandigheden. In dit kader wordt momenteel het Nationaal Actieplan voor de Kleinschalige Goudwinning geformuleerd door het NIMOS in samenwerking met andere belanghebbenden. Het doel is om een nationaal actieplan te formuleren om de overheid in staat te stellen de nationale eisen, behoeften, doelen en schema’s vast te stellen om het gebruik van kwik in de kleinschalige goudsector geleidelijk aan te beperken of stoppen. Het plan dient december 2021 te zijn geformuleerd en overhandigd aan het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Het import beleid van kwik is volgens Tjong-Ahin een aangelegenheid van het ministerie van Economische Zaken. De import van kwik is vergunning plichtig en het is bekend is dat er de afgelopen jaren geen vergunningen hiervoor zijn verstrekt. “Het Minamata verdrag legt geen verbod op voor het verhandelen van elementair kwik, echter moet dit wel geschieden volgens de handelsregels die door het verdrag zijn voorgeschreven. Er mag alleen kwik dat herwonnen is (recaptured mercury) geïmporteerd en gebruikt worden. Het gaat dus alleen om kwik dat wordt hergebruikt”, legde de minister uit. De maatregelen over het al dan niet verbieden van de import of het reguleren van de import van kwik moeten nog verder worden uitgewerkt. Verder zal er ook op regionaal niveau worden gekeken naar samenwerkingen met onder andere Guyana en Frans-Guyana om de illegale kwik import aan te pakken.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles