Binnenkort tegemoetkoming voor nabestaanden covid-overledenen

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran, zegt dat nabestaanden van covid-overledenen, een tegemoetkoming in de begrafeniskosten kunnen aanvragen. Om in aanmerking hiervoor te komen, moeten familieleden enkele documenten, zoals een bewijs van overlijden aan COVID-19 en een inschrijvingsbewijs, overhandigen. Volgens Ramsaran kunnen ook nabestaanden van personen die niet aan de gevolgen van COVID-19 zijn overleden, steun aanvragen. De minister zegt, dat men tot dit besluit is gekomen, omdat burgers door de huidige situatie en de covid-crisis, het heel moeilijk hebben. De tegemoetkoming in de begrafeniskosten is vanaf 1 juni ingegaan. Mensen die vanaf 1 juni een aanvraag hebben gedaan, kunnen in aanmerking komen.

‘’Het vastgelegde bedrag per covid-overledene is SRD 10.000.

Als er meerdere personen in zo een gezin komen te overlijden vanwege COVID-19 en het is aantoonbaar, krijgt de persoon de SRD 10.000 maal het aantal overledenen binnen het gezin”, aldus de minister gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel. Personen die een aanvraag indienen, moeten ook aan kunnen tonen, dat ze zich de kosten niet kunnen permitteren. ‘’Als ze door middel van een offerte, met onderbouwing natuurlijk, aangeven dat ze het niet kunnen betalen, zal het ministerie het bedrag uitkeren.”

Er zullen volgens de minister, drie verschillende uitkeringen vertrekt worden: (1) voor nabestaanden van covid-overledenen, (2) voor mensen die zich geen begrafeniskosten kunnen permitteren en (3) voor mensen met meerdere covid-overledenen binnen het gezin. Het ministerie is tot deze steunmaatregel gekomen, omdat er in deze periode heel wat mensen zijn die zonder inkomen zitten. Burgers die behoefte aan deze steun, kunnen bij het ministerie terecht als er onduidelijkheden zijn. De minister benadrukt, dat men niet achteraf in aanmerking kan komen voor de steun. “Alleen mensen die vanaf 1 juni een aanvraag hebben gedaan, kunnen in aanmerking komen. Uit een acute noodpot van het ministerie, is er intussen ondersteuning aan enkele personen gegeven”, aldus de minister.

More
articles