Gajadien pleit voor transparantie:

‘Kan niet dat de regering gronden uitgeeft en het is publiekelijk niet bekend’

Asiskoemar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, heeft vandaag tijdens de begrotingsbehandeling gevraagd, dat de regering voordat de begrotingsbehandeling afgerond wordt, zich committeert om de samenleving te voorzien van de nodige informatie. Gajadien legde de nadruk op transparantie en dat zaken transparanter moeten gebeuren, maar ook dat de informatie goed wordt gedeeld met de samenleving. “Anno 2021 kan het niet zo zijn dat de regering een concessie uitgeeft en het is ten publieke niet bekend. Dit kon twintig en dertig jaar geleden, maar nu niet meer. We zijn in een informatie tijdperk en het is de plicht van elke regering om die informatie te delen”, stelde Gajadien.

Hij complimenteerde de minister van Openbare Werken die met een transparant beleid is gestart op zijn ministerie. Volgens Gajadien, moet dit overheidsbeleid worden. “Niemand moet komen zeggen, dat de privacy van mensen geschonden wordt. Het zijn overheidszaken, het moet bekendgemaakt worden. Ik vraag de regering dat die commitment met het parlement gemaakt wordt. Het mag niet zo zijn dat wij achteraf ermee geconfronteerd worden dat bijvoorbeeld gronden zijn uitgegeven in maart en april, dat domeingronden voor verkaveling zijn uitgegeven of dat bruto verkavelingen voortgezet worden op Para en het parlement weet het niet. Dit mag niet meer voorkomen”, benadrukte Gajadien.

Hij vroeg medewerking van assembleevoorzitter Marinus Bee en stelde dat de regering in het kader van transparantie, voor de afronding van de begrotingsbehandeling, alle websites van de ministeries dient te voorzien van de nodige informatie. Gajadien haalde aan dat als hij wil weten welke containers hij uit China en Rusland heeft gehaald, de informatie te verkrijgen is op google, maar dat er alleen in Suriname niets op google te vinden is over hoeveel en welke containers binnen zijn gekomen. “Daar begint het mee. Met transparantie kunnen we zorgen dat er minder gerommeld wordt. Ook bij de parastatale bedrijven. Ik heb net een bericht gekregen van iemand die bevorderd is en van SRD 6000 naar SRD 20.000 per maand gaat. Dat kan niet. We moeten ophouden met deze dingen”, stelde Gajadien.

Het moet volgens hem ook ophouden dat 20-30 mensen in deinst worden genomen bij bedrijven. Alle bedrijven moeten volgens hem, ervoor zorgen dat we weten hoeveel mensen in dienst zijn genomen. Volgens Gajadien is dit de eerste stap om patronage en corruptie bij de bedrijven te voorkomen. “We hebben een commitment met de samenleving dat we corruptie zouden uitroeien, dan moeten we het doen. EBS gunt een werk zonder openbare aanbesteding. Dat mag niet. We gaan ophouden en alles moet conform regels plaatsvinden. Regering, laat het niet zo zijn dat wij hier praten en de douaneambtenaren of belastingambtenaren, zitten ons uit te lachen, omdat ze door gaan met hun zaken. Het moet ophouden. Dat cultuur van patronage en mensen bevoordelen moet veranderen. Voor de afronding van de begrotingsbehandeling wil ik die commitment horen van de regering in het parlement en niet alleen op een politiek podium. Die hokjes-hokjes dingen moeten ophouden in parastatale bedrijven. Het zijn gemeenschapsgelden, anders kunnen we corruptie nooit uitroeien”, aldus Gajadien.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles