Achaibersing tegen oppositie: ‘Voer geen struisvogelpolitiek, blijf consistent’

Minister Armand Achaibersing van Financiën, heeft vandaag antwoord gegeven op de vragen en opmerkingen van parlementariërs over het herstelplan en de begroting. De bewindsman maakte daarbij een vergelijking tussen het stabilisatieplan van de vorige regering en het herstelplan van de huidige regering. Achaibersing vroeg daarbij de oppositie geen struisvogelpolitiek te voeren, maar consistent te blijven in het beoordelen van en het leveren van commentaar op het plan. De minister gaf aan, dat een herstelplan niet voor het eerst wordt behandeld in het parlement, maar dat er meerdere zijn geweest. Achaibersing haalde aan dat bij het opstellen van het stabilisatieplan van de vorige regering, er geen overleg is geweest met de verschillende stakeholders. Ook gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn volgens hem toen bewust buiten het gezichtsveld gehouden, totdat de overeenkomst getekend was.

“Het huidige herstelplan is beter onderbouwd en uitgewerkt, zodat veel van de kritiek opportunistisch overkomt.

De oppositie kan het huidige plan tenminste hetzelfde cijfer geven als het vorige, of zelfs een betere beoordeling geven. Laten we geen struisvogelpolitiek voeren. Men moet consistent blijven, ook al zit men nu in de oppositie”, zei Achaibersing. Hij gaf aan dat bij het herstelplan er juist veel overleg is geweest met stakeholders en dat burgers het plan ook konden downloaden. Er zijn volgens hem veel interviews afgelegd over het herstelplan, terwijl het commentaar van de stakeholders ook is verwerkt in het finaal herstelplan dat aan het parlement is aangeboden. Volgens de bewindsman heeft deze regering eerst een herstelplan opgesteld en dat als basis gebruikt voor de afspraken met het IMF. “Er is gesproken met stakeholders. Er is transparantie en draagvlak. Deze regering heeft daaraan inhoud gegeven en heeft niet in achterkamers met het IMF gesproken”, stelde Achiabersing. Hij haalde ook aan dat het herstelplan in vergelijking met het stabilisatieplan, veel beter onderbouwd en uitgewerkt is.

“Het stabilisatieplan telde circa 30 bladzijdes, waarvan 10 bladzijdes aan bijlage. Van de 30 bladzijdes bestond een derde deel in schema’s. Veel maatregelen waren niet uitgewerkt, er was geen duidelijke omschrijving, er was niet aangegeven wat de kosten zouden zijn en er was geen bron. Er stond niets over monitoring en communicatie, geen sectorbeschrijving. Ook stond er niets over de wisselkoers, ofschoon de toenmalige koers niet meer houdbaar was”, gaf Achaibersing aan. Het herstelplan daarentegen telt 150 bladzijdes waarvan 15 bladzijdes aan bijlage. Van de 135 bladzijdes die overblijven, beslaan de schema’s 35 bladzijdes. De 100 bladzijdes die het plan dan telt, hebben volgens de minister te maken met de onderbouwing en uitwerking van het plan. Over de schuldenlast en de herschikking van de schulden zei de bewindsman, dat hij bij de oppositie een struisvogelbenadering proeft als zij aangeeft, dat de regering gewoon alle schulden moet betalen en niet moet klagen. “Jammer genoeg hebben deze personen geen enkel besef van de financiële situatie en kern van de problematiek. Als we alle schulden betalen, is er niet genoeg geld om salarissen van ambtenaren en subsidies te betalen. Ook DNA zou niet kunnen functioneren. Blijkbaar willen ze dat we alle rente en schulden betalen zodat er grote sociale onrust ontstaat. Anders kan ik het niet verklaren”, stelde Achaibersing.

“Waarom praat de oppositie niet over de achterstallige betalingen die nu ingelopen moeten worden. Als er zo een geweldig prudent beleid gevoerd was, waarom was het dan nodig om op verschillende momenten de Wet op de Staatsschuld te verruimen en werd de toenmalige minister ruimte gegeven om te blijven lenen. Het is om de schijnwelvaart in stand te houden en het volk een rad voor ogen te draaien. De vorige regering heeft geen overzicht gegeven van de geregistreerde en niet geregistreerde schulden. Bij ons aantreden zijn bij de ministeries er honderden achtergelaten”, deelde de bewindsman mee.

Het heeft volgens de minister maanden geduurd om een goed overzicht te krijgen van de schulden. Achaibersing erkende dat het herstelplan ambitieus is, maar zei dat dat niet verkeerd is, omdat financieel-economische situatie een ambitieus plan vergt. Echter blijft de realisatie een uitdaging. Volgens de minister is de financiële situatie van het land vele malen erger dan in de periode van de vorige regering. Tegen deze achtergrond verdient de regering volgens hem de kans om het herstelplan uit te voeren. “Zonder het herstelplan wordt het moeilijk de scheefgegroeide financieel-economische situatie te herstellen”, aldus Achaibersing.

-door Priscilla Kia-

More
articles